Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 86606

Warunki pracy

Czynniki szczególne: praca w stresie pod presją czasu


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: Klienci urzędu, instytucje społeczno-kulturalne, jednostki samorządowe, przedsiębiorstwa, itp.


 Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • prowadzenie dokumentacji i spraw związanych ze współpracą Wojewody z przedstawicielami instytucji i organizacji społeczno-kulturalnych, samorządowych, urzędów centralnych itp
 • formułowanie pism i wystąpień okolicznościowych dla Kierownictwa Urzędu
 • przygotowywanie materiałów i analiz o tematyce społeczno-kulturalnej
 • organizowanie spotkań Wojewody z przedstawicielami instytucji i organizacji społeczno-kulturalnych, samorządowych, urzędów centralnych itp.
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją uroczystości z udziałem kierownictwa Urzędu
 • organizacja spotkań i konferencji krajowych i zagranicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy komunikatywność, analityczne myślenie, umiejętności prezentowania argumentacji, kreatywność, dyspozycyjność, łatwość, poprawność i zwięzłość w pisaniu tekstów okolicznościowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość jednego z języków obowiązujących na terytorium Unii Europejskiej komunikatywnie
APLIKUJ TERAZ

Junior Specialist in Capital Markets

Nordea is the largest Scandinavian financial institution . We employ 32 000 people worldwide. Nordea Bank ABP S.A. Branch in Poland has two divisions: IT in Tri-City and Warsaw, and Operations...

Junior Process Officer with Danish / Swedish / Finnish or Norwegian

You’ll be working in an international back-office in Poland and play an essential role by securing and managing different processes towards the Nordic market. If you are looking for an opportunity...

Junior Specialist

Nordea is the largest Scandinavian financial institution . We employ 32 000 people worldwide. Nordea Bank ABP S.A. Branch in Poland has two divisions: IT in Tri-City and Warsaw, and Operations...

Pracownik porządkowy

- mycie i dezynfekcja przedmiotów i powierzchni;- mycie podłóg i powierzchni;- wynoszenie śmieci i dbanie o sprzęt[Godziny pracy] : 06:00 - 6:00[Inna umowa] : 01.02.2022 Wymagania konieczne:...

Pracownik porządkowy

mycie i dezynfekcja przedmiotów i powierzchni; mycie podłóg i powierzchni; wynoszenie śmieci i dbanie o sprzętmiejsce wykonywania pracy ul. Jędrzejowska 43, 93-636 Łódź oraz możliwość...