Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 113993

Warunki pracy

Praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, stres związany z pracą z trudnym klientem. Niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: kontakty z klientami urzędu w ramach uzupełniania materiału dowodowego lub informowania o przebiegu postępowania


kilka razy w tygodniu: kontakty z innymi urzędami w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań


kilka razy w miesiącu: kontakty z organami naczelnymi w ramach prowadzonych postępowań


kilka razy w roku: kontakty z sądami administracyjnymi w ramach prowadzonych postępowań.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w celu rozpatrzenia wniosków w zakresie podpadania nieruchomości pod przepisy o przeprowadzeniu reformy rolnej
 • rozpatrywanie i przygotowywanie wniosków do Wojewody w sprawach zwiększenia dotacji do starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki nieruchomościami
 • opracowywanie projektu budżetu wojewódzkiego w części dotyczącej zagadnień gospodarki nieruchomościami
 • monitorowanie wykonania budżetu wojewódzkiego w części dotyczącej zagadnień gospodarki nieruchomościami
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania planów wydatków z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • prowadzenie spraw i opracowywanie projektów zarządzeń wojewody w celu rozpatrzenia wniosków dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa oraz prowadzenie spraw w zakresie nieruchomości przekazywanych do Krajowego Zasobu Nieruchomości
 • prowadzenie postępowania administracyjne w I instancji w celu rozpatrzenia wniosków w zakresie weryfikacji ostatecznych decyzji o przekazaniu nieruchomości Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustanawiania i wygaszania prawa trwałego zarządu wobec nieruchomości przeznaczonych na pasy dróg krajowych, wojewódzkich, linie kolejowe, budowle przeciwpowodziowe oraz lotniska użytku publicznego
 • prowadzenie postępowań w zakresie udostępniania informacji publicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu postępowania administracyjnego
 • samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia prawnicze lub administracyjne
 • przeszkolenie z ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej
 • znajomość przepisów Kodeksu cywilnego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość zasad obsługi klienta
 • praca/staż w obszarze gospodarki nieruchomościami
APLIKUJ TERAZ

Inżynier ds. Diagnostyki Maszyn

Profil stanowiska: Wykonywanie pomiarów drgań i interpretacja wyników; Udzielanie zainteresowanym osobom porad specjalistycznych w zakresie diagnostyki drganiowej; Osiowanie turbozespołów i...

Kierownik budowy

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za nadzór nad całością inwestycji poprzez: kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności ze...

Inżynier - Elektryk

obowiązki związane z ww. stanowiskiem. absolwent studiów na kierunku Elektrotechnika, prawo jazdy kategorii B, umiejętność pracy w zespole i chęć rozwoju, samodzielność, odpowiedzialność...

Agent Nieruchomości

Co otrzymasz jako agent nieruchomości RE/MAX? wiedzę, która da Ci możliwość pracowania TYLKO na umowach ekskluzywnych, tzw. na wyłączność europejskie certyfikowane szkolenia podstawowe ,...