Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 114744

Warunki pracy

Praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie:  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,  osoby fizyczne


kilka razy w tygodniu: przedstawiciele administracji zespolonej i niezespolonej.


Kilka razy w miesiącu: pracownicy PCZK, przedstawiciele urzędów centralnych i ministerstw,


kilka razy w roku: przedstawiciele operatorów infrastruktury krytycznej.


 

Zakres zadań

 • realizowanie działań z obszaru pomocy finansowej dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, klęsk żywiołowych i innych kataklizmów
 • pozyskiwanie i dokonywanie analizy informacji nt. dostępnych form pomocy finansowej i rzeczowej dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, klęsk żywiołowych i innych kataklizmów
 • gromadzenie i przetwarzanie danych o zdarzeniach noszących znamiona klęsk żywiołowych, klęsk żywiołowych i innych kataklizmów mających miejsce na terenie województwa, kraju oraz innych regionów o podobnej charakterystyce
 • gromadzenie i analiza danych o zasobach sprzętowych oraz materiałowych dedykowanych do użycia w sytuacji zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, klęsk żywiołowych i innych kataklizmów
 • uczestniczenie w wydawaniu zaleceń i zatwierdzaniu powiatowych planów zarządzania kryzysowego, a także w opracowywaniu wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego
 • uczestniczenie w dostarczaniu niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla właściwych zespołów zarządzania kryzysowego oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a także współpracowanie z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego
 • w zakresie merytorycznym realizowanych spraw: zapewnianie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac, dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla właściwych zespołów zarządzania kryzysowego oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a także współpracowanie z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego, planowanie, organizowanie oraz prowadzenie szkoleń, treningów i ćwiczeń, a także konferencji i konkursów, gromadzenie i przetwarzanie danych o wybranych zagrożeniach występujących na terenie województwa łódzkiego, a także monitorowanie, analizowanie, prognozowanie i ocenianie ich rozwoju, współpracowanie z administracją rządową i samorządową, podmiotami wchodzącymi w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, a także organizacjami pozarządowymi, uczestniczenie w wydawaniu zaleceń i zatwierdzaniu powiatowych planów zarządzania kryzysowego, a także w opracowywaniu wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego, przygotowywanie materiałów do realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej, prowadzenie kontroli oraz przygotowywanie sprawozdań
 • uczestniczenie w realizacji zadań związanych z utrzymaniem w stałej sprawności sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego przez oddział, a także kompleksowa obsługa ww. sprzętu oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustaw o zarządzaniu kryzysowym, wojewodzie i administracji rządowej w województwie, pomocy społecznej
 • odporność na stres, dyspozycyjność, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność wyznaczania priorytetów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: z zakresu zarządzania kryzysowego i/lub bezpieczeństwa publicznego
 • szczególne uprawnienia: prawo jazdy kat. B
 • znajomość języków obcych: angielski komunikatywnie
 • umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych
APLIKUJ TERAZ

Masażysta masaży balijskich

- wykonywanie specjalistycznych masaży ciała w tym balijskich - komunikacja z pracodawcą w języku angielskim - praca w dni wolne - pracodawca oferuje wynagrodzenie + premię motywacyjną oraz...

Masażysta masaży balijskich

- wykonywanie specjalistycznych masaży balijskich ciała - kontakt z pracodawcą w języku angielskim - praca w dni wolne - pracodawca oferuje wynagrodzenie + premię motywacyjną oraz...

Kucharz

- organizowanie stanowisk pracy w części produkcyjnej zkładu gastronomicznego zgodnie z zasadami bhp, przeciwpożarowymi, ochrony środowiska oraz systemów zapewnienia jakości zdrowotnej...

Pracownik produkcyjny

- prace produkcyjne: wspomaganie obsługi maszyn produkcyjnych i stanowisk montażowych - pomoc w pracach przy prasach - pomoc w obsłudze frezarek, giętarek, pił oraz myjek - umowa zlecenie na 1...

Pracownik produkcyjny

- prace produkcyjne: wspomaganie obsługi maszyn produkcyjnych i stanowisk montażowych - pomoc w pracach przy prasach, pomoc w obsłudze frezarek, giętarek, pił oraz myjek - umowa na okres: 1 rok...