Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 115836

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu. Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych


Kontakty zewnętrzne: kilka razy w roku - Ministerstwa resortowe w zakresie przekazania informacji dotyczących sporządzanych sprawozdań i rozliczeń


 Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • księgowanie operacji finansowo – gospodarczych w systemie finansowo – księgowym oraz sporządzanie przelewów z zakresu delegacji krajowych i zagranicznych oraz funduszy pozabudżetowych
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalno – rachunkowym i dekretowanie dowodów księgowych dotyczących delegacji krajowych i zagranicznych oraz funduszy pozabudżetowych
 • sporządzanie sprawozdań, rozliczeń i raportów dotyczących ewidencji funduszy pozabudżetowych
 • prowadzenie korespondencji zewnętrznej dotyczącej realizacji należności i zobowiązań w zakresie ewidencji funduszy pozabudżetowych
 • uzgadnianie zapisów analitycznych i syntetycznych ewidencji funduszy pozabudżetowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego praca/staż w obszarze finansowo-księgowym
 • biegła znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i zasad rachunkowości budżetowej
 • znajomość zasad rozliczania podróży służbowych pracowników
 • umiejętność obsługi komputera w tym w szczególności edytorów tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości
 • znajomość programów z zakresu obsługi finansowo – księgowej
APLIKUJ TERAZ

Młodszy Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

Aktywną sprzedaż produktów i rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta Realizację wyznaczonych celów sprzedażowych i jakościowych Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu Telefoniczną...

Spawacz MIG MAG (z lub bez doświadczenia)

Wymagane aktualne uprawnienia MIG MAG. Oferujemy: Umowę o pracę bezpośrednio z zakładem lokalizacja Łódź, Jędrzejowska Wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia i...

Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży

Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych Realizację celów jakościowych oraz sprzedażowych Budowanie pozytywnych doświadczeń klientów Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu...

Rewident taboru - oferta z kursem

Rewident taboru jest odpowiedzialny za kontrolę poprawności załadunku, weryfikację stanu technicznego oraz drobną naprawę taboru kolejowego. Wykonuje próby hamulców zespolonych przed odjazdem...