Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126602

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: klienci indywidualni, Kierownicy i pracownicy Urzędów Stanu Cywilnego, pracownicy jst


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

  • prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej i drugiej instancji z zakresu spraw obywatelskich i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w tym zakresie
  • przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego/urzędach stanu cywilnego w celu ustalenia prawidłowości stosowania przepisów, dotyczących realizacji obowiązków określonych w ustawach z zakresu spraw obywatelskich
  • przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego/urzędach stanu cywilnego w celu ustalenia prawidłowości stosowania przepisów, dotyczących realizacji obowiązków określonych w ustawach z zakresu spraw obywatelskich
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz sporządzanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane przez klientów indywidualnych na jst/kierowników urzędów stanu cywilnego w zakresie spraw obywatelskich
  • przygotowywanie projektów potwierdzeń odbioru powiadomień o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną oraz zaświadczeń o posiadaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji
  • biegła znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw z zakresu spraw obywatelskich (o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o zmianie imienia i nazwiska, prawo o aktach stanu cywilnego), orzecznictwa NSA
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce, umiejętność rozmowy z klientem.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Doradca Klienta

Jakie zadania na Ciebie czekają? sprzedaż produktów i usług w swoim sektorze, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby klientów; realizacja i monitorowanie procesów zamówień klientów; dbanie...

Twórca artykułów z zakresu marketingu

- utworzenie artykułów z zakresu marketingu do rosyjskojęzycznej strony internetowej- utworzenie krótkich postów na bloga w języku rosyjskim z zakresu marketingu- przewidywany okres...

Sprzedawca - handlowiec

- sprzedaż towarów tureckich - kontakt z kontrahentami w Turcji Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Język: turecki, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie -...

Sekretarka

- zapoznanie ze stanowiskiem pracy, programem stażu oraz regulaminem pracy,- zapoznanie z przepisami BHP i ppoż.,- obsługa urządzeń biurowych: drukarka, skaner, fax,- przyjmowanie i wysyłanie...

Pracownik socjalny

obsługa interesantów, praca w terenie, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, praca socjalna Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: praca socjalna...