Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 129956

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa wymuszająca długotrwałą pozycję siedzącą
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na III piętrze budynku. W siedzibie  WIOŚ w Łodzi występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową (budynek bez podjazdów, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach)

Zakres zadań

 • wystawia zewnętrze własne oraz wewnętrze dowody źródłowe, dekretuje dowowdy źródłowe i wprowadza zapisy do ksiąg rachunkowych w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej
 • reguluje zobowiązania jednostki, w tym: kontroluje terminy płatności, dba o zabezpieczenie środków na rachunku bieżącym wydatków, przygotowuje zlecenia przelewów w celu zapewnienia terminowości regulowania zobowiązań
 • prowadzi egzekucję należności pieniężnych (kontroluje terminowość regulowania należności, wystawia upomnienia, tytuły wykonawcze, podejmuje działania informacyjne wobec dłużników, monitoruje sposówb prowadzenia egzekucji przez organy egzekucyjne) w celu zapewniania skutecznej windykacji należności
 • przygotowuje sprawozdania (finansowe, budżetowe, statystyczne i inne), deklaracje, zestawienia i inne dokumenty w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, wewnętrznych regulacji lub zawartych umów
 • uczestniczy w pracach nad projektowaniem oraz realizacją budżetu (przygotowuje formularze planistyczne, harmonogramy, zapotrzebowania na środki) w celu sprawnej realizacji budżetu wojewody oraz planu finansowego jednostki budżetowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w rachunkowości
 • biegła obsługa oprogramowania biurowego (MS Word i MS Excel) oraz urządzeń biurowych
 • Komunikatywność, samodzielność, umiejętność uczenia się i wyszukiwania potrzebnych informacji oraz interpretowania przepisów prawnych, dokładność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów niezbędnych do realizacji wcześniej wymienionych zadań, zawartych w ustawach: o rachunkowości, o finansach publicznych, Ordynacji podatkowej, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksie postępowania administracyjnego oraz przepisach wykonawczych do wymienionych ustaw
APLIKUJ TERAZ

Dyrektor Agencji

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na...

Lider Zespołu Sprzedaży

Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać - porozmawiaj z nami...

Konsultant Finansowy

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości...

Specjalista ds. Logistyki

Zakres zadań: Koordynowanie terminowości i jakości dostaw produktów do klienta; Monitorowanie bieżących i prognozowanych zamówień klientów; Monitorowanie planu produkcyjnego przy...

Doradca ds. Ubezpieczeń

Twój zakres obowiązków Aktywne pozyskiwanie Klientów indywidualnych oraz firmowych. Prowadzenie spotkań i rozmów z Klientami oraz utrzymywanie długookresowych relacji z nimi. Skuteczne...