Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 133188

Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w tygodniu: przedstawiciele jst


Kilka razy w miesiącu: administracja zespolona i niezespolona, terenowe organy administracji wojskowej


kilka razy w roku: ministerstwo właściwe ds. obrony narodowej


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 

Zakres zadań

 • zapewnienie sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa łódzkiego w tym: przygotowywanie porozumień na wykonanie powierzonych zadań związanych z kwalifikacją wojskową, przygotowywanie aktów prawnych dotyczących kwalifikacji wojskowej, rozliczanie dotacji przyznanej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z kwalifikacją wojskową, udział w pracach Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, w tym rozpatrywanie odwołań (wydawanie decyzji), organizacja współpracy z podmiotami leczniczymi w zakresie przeprowadzania badań specjalistycznych, psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
 • wykonywanie czynności związanych z planowaniem, przygotowaniem oraz prowadzeniem dokumentacji kontroli w zakresie realizacji zadań obronnych w województwie
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad kontrolami zadań obronnych realizowanymi w podmiotach, na które nałożone zostały zadania obronne
 • współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie realizacji zadań obronnych
 • współudział w zakresie realizacji zadań związanych z planowaniem operacyjnym w województwie
 • udział w prowadzeniu kontroli realizacji zadań obronnych w województwie oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach, grach i treningach o tematyce związanej z obronnością

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji
 • poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych bądź wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego do klauzuli co najmniej „POUFNE”
 • znajomość przepisów: ustawy o obronie Ojczyzny oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy, w tym m.in.: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej; rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej; rozporządzenie w sprawie trybu udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej; rozporządzenie w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych. Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy; ustawa o finansach publicznych; ustawa o ochronie informacji niejawnych; ustawa o kontroli w administracji rządowej; ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Umiejętność rozwiązywania problemów, samodzielność, dyscyplina i obowiązkowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kursy obronne
 • znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego- komunikatywnie
 • praca/staż w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa
APLIKUJ TERAZ

Technolog / Technolożka Betonu - Koordynator

Główne zadania Projektowanie składów mieszanek betonowych (m.in. analiza i dobór materiałów, wykonywanie zarobów próbnych), Doradztwo technologiczne dla klientów CEMEX (m.in....

Brygadzista

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego oraz zarządzanie zespołem. Brygadzista wraz z załogą dokonuje bieżących...

Specjalista ds. roszczeń robót budowlanych

Zakres obowiązków: prowadzenie korespondencji kontraktowej z zamawiającym i podwykonawcami, w tym ewentualnie w oparciu o warunki FIDIC, współpraca z kierownictwem budowy w zakresie...

Doradca techniczno-handlowy

Główne zadania na stanowisku: Aktywna i pasywna sprzedaż systemowych, autonomicznych, magazynowych i czołowych wózków widłowych, Opieka nad Klientami oddziału oraz nawiązywanie relacji...

Specjalista ds. Turystyki

Do głównych zadań Specjalisty ds. Turystyki będzie należała sprzedaż oferty Coral Travel. Oczekujemy od Ciebie: Przynajmniej roku doświadczenia w turystyce, sprzedaży lub obsłudze klienta...