Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 135065

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,  permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach), permanentna obsługa klientów zewnętrznych (gminy województwa łódzkiego), stres związany z terminowym przekazaniem sprawozdań odpowiednim odbiorcom


Kontakty zewnętrzne: kilka razy w miesiącu: przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne pomocy społecznej w celu prowadzenia uzgodnień roboczych, przedstawienia stanowiska Oddziału w zakresie spornej kwestii


kilka razy w roku: kontakty z urzędami centralnymi (ministerstwa)


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw z zakresu przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym jednostkom samorządu terytorialnego realizującym zadania w ramach polityki społecznej, w tym: nadzór nad prawidłowością wykorzystania udzielonej dotacji celowej, analiza wniosków oraz udział w pracach komisji konkursowej, analiza, weryfikacja wniosków o wypłatę dotacji, weryfikacja rozliczeń/sprawozdań, sprawozdawczości, współpracy i nadzoru działalności pożytku publicznego
 • przygotowywanie i zawieranie (przedkładanie do podpisu), umów i aneksów o udzielenie wsparcia finansowego
 • wprowadzanie umów do systemu informatycznego e-CRU Elektroniczny Centralny Rejestr Umów
 • prowadzenie kontroli wykorzystania wsparcia finansowego oraz spraw dotyczących zwrotu wsparcia finansowego w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji określających kwoty przypadające do zwrotu
 • merytoryczna ocena uchwał jednostek samorządu terytorialnego w powyższym zakresie
 • nadzór dysponencki nad realizacją inwestycji w ramach pomocy społecznej, w tym inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych, finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa (z wyłączeniem rezerwy ogólnej budżetu państwa) jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania własne jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzenie spraw związanych z Programem współpracy Wojewody łódzkiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej i sporządzanie sprawozdania z jego realizacji
 • prowadzenie spraw związanych z Programem współpracy Wojewody łódzkiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej i sporządzanie sprawozdania z jego realizacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów z zakresu: Kodeksu postępowania administracyjnego, pożytku publicznego, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne, komunikatywność umiejętność: analitycznego myślenia, prognozowania, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidzianych i stresowych, szybkiego reagowania na czynniki ryzyka, stosowania prawa w praktyce, pracy w zespole, odporność na czynniki stresogenne. Wymagana jest wysoka kultura osobista oraz motywacja do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • język angielski-komunikatywnie
 • umiejętność reprezentowania pracodawcy na zewnątrz, znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, znajomość przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli
APLIKUJ TERAZ

Supervisor Biura Sprzedaży

Poszukujemy entuzjastycznych, pozytywnie nastawionych osób lubiących podróże i różnorodność świata. Razem z nami zapewniaj naszym Klientom wymarzone wakacje! Do głównych zadań Supervisora...

Laborant Mikrobiologiczny

Opis stanowiska Wykonywanie analiz mikrobiologicznych, ilościowych i jakościowych żywności, próbek środowiskowych i wody, Przygotowywanie pożywek mikrobiologicznych, Udział w utrzymaniu...

Major Account Manager

W DB Schenker staniesz się częścią wielkiej, logistycznej sieci, która łączy globalne rynki. Wpraw w ruch swoją karierę i odkryj nieskończone możliwości kształtując przyszłość już...

Pracownik Działu Obsługi Klienta

Opis stanowiska: Telefoniczna oraz mailowa obsługa klientów Współpraca z różnymi działami firmy Raportowanie często zgłaszanych problemów Wsparcie techniczne Wymagania: Komunikatywność i...

Kierowca C+E

Opis stanowiska: Bezpieczny transport towarów na terenie kraju oraz za granicą, Dbanie o powierzony sprzęt i ładunek, Prowadzenie dokumentacji przewozowej, Przestrzeganie przepisów ruchu...