Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 135904

Warunki pracy

 


zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, stres związany ze skomplikowanym charakterem prowadzonych spraw, terminowością.


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: rzeczoznawcy majątkowi, płatnicy odszkodowań.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach. 

Zakres zadań

  • przygotowanie harmonogramów powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach odszkodowawczych w danym roku budżetowym, zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi, w tym m.in. zbieranie i analiza informacji o planowanych inwestycjach, ilościach spraw, w których w danym roku budżetowym wystąpi konieczność powołania biegłych
  • planowanie wysokości wydatków na wyceny i bieżące monitorowanie prawidłowego, terminowego wydatkowania środków finansowych, w tym weryfikacja i opisywanie faktur składanych przez powołanych w sprawach biegłych rzeczoznawców majątkowych
  • przygotowanie projektów procedur wewnętrznych, zarządzeń, porozumień umożliwiających powoływanie w sprawach odszkodowawczych biegłych rzeczoznawców majątkowych, w tym w zakresie: wpisu na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, cennika wynagrodzeń biegłych rzeczoznawców majątkowych, porozumień w zakresie finansowania wycen – zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi wpisanymi na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, przygotowanie projektów pism, wezwań do biegłych, wysyłka korespondencji, monitorowanie terminowości realizowanych wycen, w tym sporządzanie zestawień

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • znajomość przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego, specustaw (drogowa, kolejowa, lotniskowa, przeciwpowodziowa, gazowa, naftowa), ustawy o gospodarce nieruchomościami – w szczególności zakresie terminów załatwiania spraw, ustalania odszkodowań, sporządzania wycen, systematyczność, samodzielność, inicjatywa, dobra organizacja pracy, umiejętności analityczne, odporność na stres, komunikatywność
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • praca/staż w obszarze gospodarki nieruchomościami
APLIKUJ TERAZ

Supervisor Biura Sprzedaży

Poszukujemy entuzjastycznych, pozytywnie nastawionych osób lubiących podróże i różnorodność świata. Razem z nami zapewniaj naszym Klientom wymarzone wakacje! Do głównych zadań Supervisora...

Laborant Mikrobiologiczny

Opis stanowiska Wykonywanie analiz mikrobiologicznych, ilościowych i jakościowych żywności, próbek środowiskowych i wody, Przygotowywanie pożywek mikrobiologicznych, Udział w utrzymaniu...

Major Account Manager

W DB Schenker staniesz się częścią wielkiej, logistycznej sieci, która łączy globalne rynki. Wpraw w ruch swoją karierę i odkryj nieskończone możliwości kształtując przyszłość już...

Pracownik Działu Obsługi Klienta

Opis stanowiska: Telefoniczna oraz mailowa obsługa klientów Współpraca z różnymi działami firmy Raportowanie często zgłaszanych problemów Wsparcie techniczne Wymagania: Komunikatywność i...

Kierowca C+E

Opis stanowiska: Bezpieczny transport towarów na terenie kraju oraz za granicą, Dbanie o powierzony sprzęt i ładunek, Prowadzenie dokumentacji przewozowej, Przestrzeganie przepisów ruchu...