Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 137444

Warunki pracy

zagrożenie korupcją, praca w stresie pod presją czasu.


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w tygodniu: klienci zewnętrzni


kilka razy w miesiącu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Praca w stresie pod presją czasu. Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach.

Zakres zadań

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu
 • zgłaszanie do ubezpieczeń, zgłaszanie zmian danych osoby ubezpieczonej, zgłaszanie danych o członkach rodziny ubezpieczonego, wyrejestrowywanie z ubezpieczeń, kontynuowanie ubezpieczeń pracowników Urzędu
 • rozliczanie i prowadzenie ewidencji czasu pracy, w tym wykorzystania urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej dyscypliny czasu pracy
 • prowadzenie spraw z zakresu profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) badań pracowników
 • sporządzanie sprawozdawczości, analiz i ocen w zakresie zatrudniania i wynagradzania oraz prowadzenie ewidencji stanów zatrudnienia w Urzędzie (etaty i osoby)
 • prowadzenie spraw związanych ze stażem pracy i wynikającymi z niego uprawnieniami
 • prowadzenie spraw związanych z rozmieszczeniem pracowników Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz rozporządzeń wykonawczych. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • praca/staż w obszarze kadrowym


Leasing Manager

Obowiązki: pozyskiwanie najemców powierzchni biurowych oraz handlowo-usługowych prowadzenie spotkań, prezentacji, negocjacje z potencjalnymi klientami przygotowywanie ofert najmu i odpowiedzi na...

Pracownik Utrzymania Czystości

Oferujemy: Wsparcie Zespołu i przełożonego, Elastyczny grafik, Umowę zlecenie z możliwością przejścia na umowę o prace po okresie próbnym, Bezpłatne szkolenie, Po okresie próbnym Dodatki,...

Inspektor ds. urządzeń technicznych

Kluczowe obowiązki: Wykonywanie i dokumentowanie badań urządzeń technicznych podlegających dozorowi UDT. Inspekcja urządzeń ciśnieniowych i/lub urządzeń transportu bliskiego. Sprawdzanie...

Magazynier - Mechanik

Zakres obowiązków: Wydawanie i przyjmowanie sprzętu ogólnobudowlanego oraz weryfikacja jego stanu Obsługa klienta – doradztwo techniczne dot. wynajmowanego sprzętu Zapewnienie jak najlepszej...