Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 139540

Warunki pracy

Czynniki szczególne: praca w terenie, zagrożenie korupcją, obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, konieczność podejmowania decyzji pod presją  czasu


Kontakty zewnętrzne:
kilka razy w miesiącu: osoby kierujące i zatrudnione w jednostkach kontrolowanych, klienci zewnętrzni


kilka razy w roku: pracownicy instytucji zewnętrznych przeprowadzających kontrole w Urzędzie,  Pracownicy jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzenie kontroli, w tym przygotowywanie programu kontroli z uwzględnieniem ryzyk kontroli, prowadzenie czynności kontrolnych, przygotowywanie dokumentacji pokontrolnej zawierającej m.in. ustalenia, ocenę badanej działalności i zalecenia pokontrolne
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych
 • opracowywanie sprawozdań z działalności kontrolnej oddziału i Urzędu oraz projektu rocznego planu kontroli oddziału i Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • komunikatywność, analityczne myślenie, umiejętność stosowania prawa w praktyce, umiejętność rozwiązywania problemów i szybkiego podejmowania decyzji, umiejętności prezentowania argumentacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie kontroli lub audytu
 • doświadczenie merytoryczne i/lub wiedza prawnicza w obszarach objętych właściwością rzeczową oddziału
 • praca/staż w obszarze kontroli lub audytu


Marketing & Brand Manager

OPIS STANOWISKA Opracowanie i wdrażanie kreatywnych, kompleksowych strategii marketingowych, które zwiększą rozpoznawalność marki, wzmocnią jej pozycję na rynku, zbudują relację z klientami...

Kierownik Robót wyburzeniowych i ziemnych

Twój zakres obowiązków Kierowanie i koordynowanie prac na budowie w zakresie robót wyburzeniowych i ziemnych, Kontrola jakości i harmonogramu realizowanych robót pod kątem zgodności z...

Inżynier Budowy

Twój zakres obowiązków Nadzorowanie i koordynacja prac brygad własnych i podwykonawców - roboty wyburzeniowe i ziemne, Kontrola jakości i harmonogramu realizowanych robót pod kątem zgodności...

Przedstawiciel Handlowy / Handlowiec

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące...

Przedstawiciel Handlowy / Handlowiec

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące...