Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy / Starszy Specjalista ds. Infrastruktury

„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. jest Spółką , w której wyłącznym udziałowcem jest Miasto Łódź.
Spółka prowadzi inwestycje infrastrukturalne polegające na modernizacji oraz rozbudowie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, przez co przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego. Spółka wykonuje również powierzone zadania własne gminy z zakresu rewitalizacji.
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
prowadzi aktualnie nabór na stanowisko:

Młodszy / Starszy Specjalista ds. Infrastruktury

cały etat (1/1), umowa na czas określony w celu zastępstwa

Co dla Ciebie przygotowaliśmy?
 • Profesjonalne wdrożenie, wiemy jak zadbać o dobry start.
 • Wsparcie załogi poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz pakiet socjalny.
 • Zadbamy również o Twoją przyszłość poprzez indywidualne podejście do Twojego rozwoju m. in. poprzez uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach.
 • Pracę w niekorporacyjnej atmosferze, wśród ludzi, którzy lubią ze sobą pracować i spędzać czas.
 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej poznasz swojego przełożonego, który opowie Ci czym dokładnie będziesz się zajmować i z kim będziesz pracować.
Czym będziesz się zajmować?
 • Prowadzeniem spraw związanych z wprowadzaniem na majątek istniejącej infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej, stanowiącej element miejskiego systemu wodociągowego lub kanalizacyjnego.
 • Prowadzeniem spraw związanych z weryfikacją prawidłowego przebiegu na mapach powiatowych ośrodków geodezji infrastruktury wod-kan wchodzącej w skład łódzkiego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
 • Współpraca w zakresie regulowania stanów prawnych lokalizacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym identyfikowanie stanu prawnego lokalizacji infrastruktury wod-kan.
 • Prowadzeniem spraw związanych z regulacją lokalizacji posiadanej przez ŁSI sp. z o. o. infrastruktury wod-kan na gruntach stanowiących pas drogi publicznej i wewnętrznej pozostających we władaniu właściwego zarządcy drogi.
 • Prowadzeniem ewidencji decyzji administracyjnych na umieszczenie urządzeń w pasie drogi oraz zawartych umów użyczenia na lokalizację urządzeń w drogach publicznych.
Czego od Ciebie oczekujemy?
 • Wykształcenie wyższe techniczne lub administracyjno-prawne (preferowane kierunki: inżynieria środowiska, budownictwo, prawo, administracja, gospodarka przestrzenna).
 • Doświadczenie zawodowe związane z pracą przy realizacji projektów inwestycyjnych – mile widziane.
 • Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 • Znajomość programów:
  • pakietu MS Office,
  • CAD (opcjonalnie),
  • GIS (opcjonalnie).
 • Prawo jazdy kat. B (z praktyką).
 • Znajomość przepisów prawa w szczególności:
  • prawo budowlane,
  • ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • kodeks cywilny.
Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy prosimy o dostarczenie do siedziby Spółki bądź przesłanie drogą elektroniczną:
 • CV;
 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Informacje dodatkowe
Oferty składane po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. ŁSI sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci muszą spełniać oczekiwania zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. ŁSI sp. z o.o. nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostają zniszczone.

Klauzula informacyjna wraz z treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Spółki www.lsi.lodz.pl w biuletynie informacji publicznej (BIP) w zakładce kariera-oferty pracy.
APLIKUJ TERAZ

Sekretarka

- zapoznanie ze stanowiskiem pracy, programem stażu oraz regulaminem pracy, - zapoznanie z przepisami BHP i ppoż., - odbieranie telefonów, - przyjmowanie wniosków, - wydawanie wniosków, -...

Specjalista ds. handlu zagranicznego

Sprzedaż i negocjacje handlowe z kontrahentami zagranicznymi. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Język: rosyjski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły...

Spedytor

- organizacja, kontrola oraz pilnowanie transportu drogowego międzynarodowego Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Język: rosyjski, w mowie - C1 - zaawansowany, w piśmie - B2 -...

Technolog ds. wdrożeń

Główne zadania: Opracowywanie dokumentacji wdrożeniowej wewnętrznej i klientowskiej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami (receptury, specyfikacje, opisy procesów technologicznych, karty...

Pomoc kuchenna

- pomoc w przygotowywaniu potraw, w tym kuchni ukraińskiej - przygotowywanie półproduktów - odpowiedni dobór przypraw Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne:...