Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Naczelnik wydziału

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 113259

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa, stres związany z kierowaniem zespołem i z kontaktami zewnętrznymi


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; oświetlenie naturalne,sztuczne


niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Kieruje i nadzoruje pracę podległych pracowników
 • Sporządza lub sprawdza przedstawiane przez pracowników projekty wewnętrznych aktów prawnych, umów, pism i informacji
 • Opracowuje plany pracy kontrolnej i informacji zbiorczych z realizacji zadań statutowych oraz sprawuje nadzór nad ich sporządzaniem
 • Opracowuje środki odwoławcze i środki zaskarżenia w postepowaniach: karnym, w sprawach o wykroczenia, administracyjnym i cywilnym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze
 • Znajomość ustaw: o Inspekcji Handlowej, kodeks postępowania administracyjnego
 • Predyspozycje do kierowania pracą zespołu
 • Umiejętność koordynowania, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i pod presją czasu
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka obcego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ

Inżynier ds. Diagnostyki Maszyn

Profil stanowiska: Wykonywanie pomiarów drgań i interpretacja wyników; Udzielanie zainteresowanym osobom porad specjalistycznych w zakresie diagnostyki drganiowej; Osiowanie turbozespołów i...

Dyrektor Szkoły Ponadpodstawowej

Twój zakres obowiązków: budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w lokalnym środowisku, opracowywanie i prawidłowa realizacja planu pracy szkoły, między innymi szkolnych planów nauczania,...