Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Pracownik w Dziale Polimerów Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych

Ogłoszenie numer: 6076335, z dnia 2021-11-24

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi należy do sieci instytutów Polskiej Akademii Nauk, utworzonej aby prowadzić badania w wybranych działach nauki. Badania prowadzone w Centrum obejmują problemy z dziedziny chemii organicznej, chemii bioorganicznej oraz chemii i fizyki polimerów ze szczególnym naciskiem na rozwijanie zaawansowanych materiałów, zarówno nisko- jak i wysokocząsteczkowych. Badania te obejmują nowe metody steroselektywnej syntezy złożonych związków organicznych, zawierających heteroatomy takie jak fosfor, siarka i krzem; nowe techniki sterokontrolowanej syntezy modyfikowanych oligonukleotydów i ich zastosowanie w bioinżynierii protein; rozwijanie nowych metod syntezy polimerów i ich zastosowań biomateriałowych, elektronicznych i konstrukcyjnych.

Pracownik w Dziale Polimerów Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych

Miejsce pracy: łódzkie / Łódź

 

Opis stanowiska

Dział Polimerów CBMiM Polskiej Akademii Nauk w Łodzi poszukuje kandydatów do pracy badawczej dotyczącej syntezy hybrydowych polimerów organiczno-nieorganicznych oraz badania ich właściwości i zastosowań.

Wymagania

 • dyplom doktora lub magistra nauk chemicznych lub nauk pokrewnych w ciągu ostatnich trzech lat
 • udokumentowane zdolności do prowadzenia badań i pracy zespołowej w dziedzinach związanych z chemią materiałów
 • doświadczenie badawcze w syntezie organicznej lub nanotechnologii, w tym w technikach eksperymentalnych i spektroskopowych stosowanych w chemii organicznej
 • znajomość języka angielskiego

Warunki zatrudnienia: Osoba zakwalifikowana w ramach konkursu zostanie zatrudniona w Dziale Polimerów CBMiM PAN w Łodzi na stanowisku specjalisty (doktor) lub chemika (magister). W przypadku otrzymania finansowania Narodowego Centrum Nauki – udział w realizacji projektu dotyczącego wymienionych materiałów.

 

Typ pracy: Umowa o pracę, pełny etat

Liczba ofert pracy: 1

 

Kluczowe obowiązki:

 • synteza organiczna i charakterystyka materiałów małocząsteczkowych
 • przygotowanie i charakterystyka polimerów
 • pisanie raportów i publikacji

Dodatkowe informacje: możliwość dalszego kształcenia w Szkole Doktorskiej BioMedChem współtworzonej przez CBMiM PAN.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z dr hab. Anną Kowalewską (e-mail: anko@cbmm.lodz.pl; tel. 42 68-03-350).

 

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowy życiorys kandydata (zawierający krótki opis dorobku zawodowego oraz zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych i dotychczasowych osiągnięciach)
 • list motywacyjny i uzasadnienie kandydatury na stanowisko (wraz z danymi kontaktowymi)
 • kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora / tytułu magistra
 • streszczenie pracy doktorskiej / magisterskiej kandydata (max. 400 słów) w języku polskim lub angielskim
 • dane kontaktowe promotora pracy doktorskiej / magisterskiej.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Analityk produkcji

Wsparcie Działu Produkcji w obszarze analiz danych niezbędnych do planowania produkcji zgodnie ze specyfikacją, standardami jakościowymi, wydajnością, Przygotowywanie raportów dotyczących...

Administrator STORAGE (Specjalista IT)

Wymagania: Znajomość rozwiązań backupowych Znajomość rozwiązań storage lokowych, NAS i deduplikatorów Umiejętność mapowania dostępu, ZONE w sieciach SAN Zdolności organizacyjne i...

Lekarz Laryngolog

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Starszy inspektor

Warunki pracy praca o charakterze administracyjno - biurowym praca przy monitorze ekranowym Zakres zadań wyjaśnia w niezbędnym zakresie sygnały o naruszeniu prawa przez policjantów lub...

(Senior) Business Analyst

Would you like to work in the intersection between run & change? We are now looking for a (Senior) Business Analyst, Łódź, Warsaw, Gdańsk, Gdynia, Talinn that will help Daily Banking Services...