Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Pracownik w Zespole Bezpieczeństwa

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy w Łodzi

poszukuje kandydatów do pracy w Zespole Bezpieczeństwa


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • administrowanie systemami zabezpieczeń technicznych,
 • prowadzenie dokumentacji i elektronicznej ewidencji Systemu/Zbioru urządzeń (MUZ) dla systemów ochrony obiektów,
 • obsługa punktu rejestracji użytkownika (PRU) i pełnienie funkcji Operatora systemów: DOCert, NCCert i PKI NBP,
 • realizacja zadań z obszaru ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie prawa wynikającego z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO),
 • realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej,
 • realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych, w tym wytwarzanie
  i ewidencjonowanie dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” i „Poufne” oraz obsługa związanych z tym urządzeń komputerowych,
 • opracowywanie i realizacja wymaganej sprawozdawczości dla potrzeb Oddziału i Departamentu Bezpieczeństwa,
 • realizacja bieżących zestawień statystycznych i analiz z obszaru bezpieczeństwa
  na potrzeby Zespołu, Oddziału lub Departamentów Centrali,
 • uczestnictwo w planowaniu, przygotowaniu, realizacji i odbiorze zakupów, zadań inwestycyjnych i remontowych, udział w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez Zespół oraz Oddział,
 • diagnozowanie usterek, wykonywanie drobnych napraw,
 • opracowywanie regulacji wewnętrznych z zakresu realizowanych zadań.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub końcowy etap studiów - preferowane kierunki: informatyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewne,
 • podstawowa wiedza na temat technik wykorzystywanych w szeroko rozumianych systemach ochrony,
 • wiedza oraz umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych,
 • zdolność do podejmowania inicjatyw i umiejętność znajdowania rozwiązań
  w sytuacjach problemowych oraz pracy pod presją czasu,
 • samodzielność, rzetelność i terminowość w realizacji powierzanych zadań, a także umiejętność dokonywania szczegółowej, krytycznej analizy dokumentów,
 • otwartość na podnoszenie kwalifikacji i zmiany,
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie eksploatacji i funkcjonowania elektronicznych systemów zabezpieczeń technicznych,
 • wpis na listę kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego lub spełnianie warunków pozwalających na niezwłoczne uzyskanie takiego wpisu,
 • posiadanie uprawnień w zakresie inspektora ochrony przeciwpożarowej lub gotowość do odbycia kursu uprawniającego do pełnienia tej funkcji,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej „Poufne”,
 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV lub spełnianie warunków do jego niezwłocznego uzyskania po zatrudnieniu,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, umiejętność przygotowywania dokumentacji przetargowej,
 • posiadanie czynnego prawa jazdy kategorii „B” i wyrażenie gotowości do uzyskania pozwolenia na prowadzenie samochodów służbowych.
APLIKUJ TERAZ

Country HR Manager Poland

Your responsibilities Your responsibilities as Country HR Manager for Poland: Own, drive and coordinate the HR people strategy on a country level; Ensure strong labor and key stakeholder...

Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

Aktywną sprzedaż produktów i rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta Realizację wyznaczonych celów sprzedażowych i jakościowych Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu Telefoniczną...

Specjalista ds. Sprzedaży

Realizacji celów jakościowych oraz sprzedażowych Oferowaniu produktów i rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta Budowaniu pozytywnych doświadczeń klientów Wspieraniu klientów w codziennym...

Tymczasowy Pracownik magazynowy

Stanowisko i system pracy zmianowej Umowa na pełny etat Praca w systemie zmianowym - dzień i noc Pełny etat – 40 godzin, 4 dni w tygodniu Lokalizacja Amazon Centrum Logistyczne w Łodzi...

Tymczasowy Pracownik magazynowy

Stanowisko i system pracy zmianowej Umowa na pełny etat Praca w systemie zmianowym - dzień i noc Pełny etat – 40 godzin, 4 dni w tygodniu Lokalizacja Amazon Centrum Logistyczne w Łodzi...