Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Radca prawny

Komenda Miejska Policji w Łodzi
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 127095

Warunki pracy

praca związana z obsługą prawną Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Zakres zadań

 • udziela porad prawnych, wydaje opinie prawne w sprawach wynikających ze stosunku służby/pracy oraz zajmuje się doradztwem prawnym,
 • zajmuje się zastępstwem prawnym i procesowym w postępowaniach administracyjnych i sądowych,
 • opiniuje zarządzenia, regulaminy, decyzje, porozumienia, umowy cywilno - prawne pod względem ich zgodności formalno - prawnej oraz udziela pomocy w ich przygotowaniu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Wpis na listę radców prawnych dokonany na podstawie przepisów ustawy o radcach prawnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Znajomość przepisów wszystkich gałęzi prawa oraz umiejętność ich interpretacji
 • Komunikatywność
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność negocjowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone studia doktoranckie lub podyplomowe w zakresie prawa
 • Znajomość przepisów ustawy o Policji
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy kodeks pracy
 • Znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Samodzielność
APLIKUJ TERAZ

Robotnik magazynowy

w/g programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne:

Fryzjer/barber

usługi fryzjerskie dla mężczyzn Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne: odbyty staż lub doświadczenie zawodowe, umiejętność wykonywania usług fryzjerskich

Kierowca samochodu dostawczego

- wyjazdy w celu załadunku oraz rozładunku między innymi do Anglii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii- praca w delegacjach- system czasu pracy: ruch ciągły, praca w nienormowanych godzinach-...

Pomocnik drukarza offsetowego

- obsługa maszyny składająca-klejącej- wsparcie operatora w ustawieniu maszyny- przygotowanie zlecenia zgodnie z procedurami- pakowanie produktu zgodnie z procedurami- obsługa maszyny...

Kucharz

- przygotowywanie posiłków wg zamówień klientów- samodzielne tworzenie menu wg zapotrzebowania kalorycznego- dbanie o czystość i higienę na stanowisku pracy- dbałość o najwyższą jakość...