Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Radca prawny

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 136958

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Łodzi na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego związana z częstym reprezentowaniem Urzędu na zewnątrz,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.),
 • praca przeważnie siedząca,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku trzypiętrowym,
 • budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdów dla osób poruszających się
 • na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych
 • dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • Sporządza opinie prawne, udziela porad i konsultacji prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa związanych z działalnością izby administracji skarbowej i podległych jej urzędów skarbowych w celu przedstawienia aktualnego stanu prawnego zleconych spraw.
 • Opiniuje pod względem formalno-prawnym projekty aktów prawnych normatywnych wydawanych przez dyrektora izby administracji skarbowej oraz projekty umów zawieranych przez izbę administracji skarbowej w celu zapewnienia ich zgodności z prawem.
 • Reprezentuje izbę administracji skarbowej/dyrektora izby administracji skarbowej w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi i innymi organami orzekającymi oraz urzędami w celu ochrony prawnych interesów izby.
 • Opracowuje pisma procesowe związane z postępowaniem w sprawach dotyczących działalności izby administracji skarbowej w celu przekazania do właściwego organu.
 • Opiniuje odpowiedzi na skargi WSA.
 • Prowadzi postępowania kasacyjne w celu uzyskania orzeczeń dla organów podatkowych.
 • Analizuje i opiniuje zmiany w przepisach prawa w ramach udzielenia pomocy prawnej.
 • Prowadzi postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania niepodatkowych należności budżetowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe prawnicze.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa.
 • Wpis na listę radców prawnych.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa i zasad jego stosowania, w szczególności prawa podatkowego.
 • Grzeczność i uprzejmość.
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność redagowania pism oraz precyzyjnego formułowania i argumentowania pisemnych wypowiedzi.
 • Umiejętność komunikacji.
 • Umiejętność podejmowania decyzji i działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu.
 • Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia oraz szybkiego podejmowania decyzji
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Spedytor Drogowy

Poszukujemy osób na stanowisko Spedytora Drogowego, do naszych istniejących już oddziałów we Wrocławiu, Starachowicach, Żorach i Piasecznie, a także jesteśmy otwarci na osoby z innych...

Handlowiec

Podtrzymywanie kontaktów z klientami, pozyskiwanie nowych klientów oraz aktywna sprzedaż do aptek sklepów zielarskich oraz sklep z artykułami dla zwierząt produktów firmy. Wymagania konieczne:...

Handlowiec

Podtrzymywanie kontaktów z klientami, pozyskiwanie nowych klientów oraz aktywna sprzedaż do aptek sklepów zielarskich oraz sklep z artykułami dla zwierząt produktwó firmy. Wymagania konieczne:...

Pracownik pomocniczy produkcji

1. Montaż komponentów AGD.2. Praca przy taśmie, stojąca. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Uprawnienia: zdolności manualne Wymagania inne:

Robotnik budowlany

prace wykończeniowe mieszkań biur - glazura, malowanie, tynkowanie, prace kompleksowe, przewóz sprzędu na budowę Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Uprawnienia:...