Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referendarz

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116416

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-   praca przy komputerze,


-   nietypowe godziny pracy,


-   praca w terenie,


-   krajowe oraz zagraniczne wyjazdy służbowe,


-  zagrożenie korupcją,


-   permanenta obsługa klinetów zewnętrznych,


-   stres i praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-   budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,


-   w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Pod nadzorem przełożonego przygotowuje i udostępnia informacje z zakresu monitoringu jakości powietrza, w tym informacje o jakości powietrza oraz informacje o tle substancji w powietrzu, dla których określony jest poziom dopuszczalny.
 • Pod nadzorem przełożonego opracowuje raporty, artykuły, komunikaty, publikacje, a także informacje o działalności GIOŚ w zakresie monitoringu jakości powietrza dla potrzeb administracji rządowej, samorządowej oraz społeczeństwa. Przygotowuje informacje dotyczące jakości powietrza w województwie dla serwisu internetowego GIOŚ i portalu „Jakość Powietrza” w zakresie merytorycznym stanowiska.
 • Pod nadzorem przełożonego przygotowuje informacje i analizy dla potrzeb ocen jakości powietrza.
 • Pod nadzorem przełożonego pełni rolę użytkownika krajowego bazy danych JPOAT.
 • Pod nadzorem przełożonego przygotowuje informacje o jakości powietrza dla WCZK oraz RCB w celu zapewnienia bieżącej informacji o wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza dla potrzeb inicjowania działań określonych w planach działań krótkoterminowych – wykonywanie prac (dyżury) w ramach kontroli przekroczeń (poza podstawowym wymiarem czasu pracy).
 • Bierze udział w szkoleniach, naradach, konferencjach, spotkaniach w zakresie kompetencji merytorycznych i prezentuje na nich aktualne problemy oraz informacje dotyczące monitoringu jakości powietrza w celu dostarczenia wiedzy/wsparcia eksperckiego oraz zapewnienia współpracy z innymi instytucjami w zakresie monitoringu jakości powietrza.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ochrona środowiska/ inżynieria środowiska/ geografia/ chemia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych dot. oceny jakości powietrza
 • Znajomość przepisów UE w zakresie jakości powietrza
 • Umiejętność obsługi oprogramowania GIŚ
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi programów komputerowych: pakiet MS Office oraz programów GIS
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • Umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

Doradca Klienta

Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna...

Administrator sieci (Specjalista IT)

Twój zakres obowiązków administracja siecią LAN i WAN administracja łączami i urządzeniami teleinformatycznymi administracja Data Center (zasilanie, okablowanie, szafy RACK) uzgadnianie...

Dyrektor Agencji

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na...

Lider Zespołu Sprzedaży

Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Jeżeli chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać -...

Konsultant Finansowy

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości...