Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent prawno-administracyjny

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126386

Warunki pracy

* budynek dziesięciokondygnacyjny z windą


* brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych


* praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Przygotowuje i sporządza dokumentację w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych oraz prowadzi ich ewidencję
 • Prowadzi postępowania administracyjne w związku z naruszeniami ujawnionymi podczas kontroli przez funkcjonariuszy Policji w celu wydania rozstrzygnięcia.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w wyniku wydania decyzji kasatoryjnej przez organ II instancji oraz postępowania wynikające z prawomocnych wyroków sądów i z trybów nadzwyczajnych przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego w celu wydania rozstrzygnięcia.
 • Prowadzi sprawy związane z wnioskami o udzielenie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej i je ewidencjonuje w celu ich rozpatrzenia.
 • Weryfikuje, przygotowuje i sporządza dokumentację w ramach prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia w celu skierowania wniosku o ukaranie do właściwego sądu.
 • Analizuje nieprawidłowości i uchybienia proceduralne w postępowaniach administracyjnych i w sprawach o wykroczenia oraz wyjaśnia przyczyny ich powstania w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych postępowań.
 • Realizuje wnioski o udzielenie pomocy prawnej w postępowaniu administracyjnym, w celu wsparcia działania innych organów administracji publicznej.
 • Prowadzi sprawy z zakresu udzielania odpowiedzi w sprawach zapytań o stosowanie przepisy prawa w celu zapewnienia udzielenia odpowiedzi wnioskującym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: •ustawy o transporcie drogowym, •Kodeks postępowań administracyjnych, •Kodeks postępowań w sprawach o wykroczenia, kodeksu wykroczeń. •ustawa Prawo o ruchu drogowym,
 • posiadanie nienagannej opinii;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • język angielski na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ

Robotnik magazynowy

w/g programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne:

Fryzjer/barber

usługi fryzjerskie dla mężczyzn Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne: odbyty staż lub doświadczenie zawodowe, umiejętność wykonywania usług fryzjerskich

Kierowca samochodu dostawczego

- wyjazdy w celu załadunku oraz rozładunku między innymi do Anglii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii- praca w delegacjach- system czasu pracy: ruch ciągły, praca w nienormowanych godzinach-...

Pomocnik drukarza offsetowego

- obsługa maszyny składająca-klejącej- wsparcie operatora w ustawieniu maszyny- przygotowanie zlecenia zgodnie z procedurami- pakowanie produktu zgodnie z procedurami- obsługa maszyny...

Kucharz

- przygotowywanie posiłków wg zamówień klientów- samodzielne tworzenie menu wg zapotrzebowania kalorycznego- dbanie o czystość i higienę na stanowisku pracy- dbałość o najwyższą jakość...