Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent prawny

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 87453

Warunki pracy

-Praca w siedzibie Inspektoratu przy komputerze w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie,


-Analiza zgromadzonej dokumentacji, która może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisana mało czytelnym pismem odręcznym,


-Prowadzeniem rozmów telefonicznych i osobistych ze stronami prowadzonych postępowań.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach zwykłych : odwoławczym i zażaleniowym,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych (nieważność, wznowienie, zmiana/uchylenie aktu administracyjnego)
 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień I i II instancyjnych,
 • Przygotowywanie projektów pism w prowadzonych sprawach,
 • Przygotowywanie odpowiedzi na skargi i sprzeciwy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi,
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski,
 • Analiza dokumentacji,
 • Kompletowanie i porządkowanie akt sprawy,
 • Przyjmowanie interesantów celem udostępnienia akt oraz udzielenia stosownych wyjasnień.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • Dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym (edytor tekstu, przeglądarka internetowa)
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdyscyplinowanie, odporność na stres.
APLIKUJ TERAZ

Kierownik Działu Jakości

Twoje obowiązki Zarządzanie systemem zapewnienia jakości w zakładzie produkcyjnym. Budowanie i wdrażanie strategii jakościowej. Udział w projektach związanych z usprawnieniem i optymalizacją...

Specjalista ds. Planowania i Przygotowania Produkcji

Twoje obowiązki Kalkulacja zamówień i ofert pod kątem cenowym, materiałowym i godzinowym. Przygotowanie dokumentacji i koordynacja wprowadzanych zmian. Zapewnienie informacji niezbędnych do...

Specjalista ds. Realizacji Zamówień

Twoje obowiązki Tworzenie oraz aktualizacja rejestru zamówień oraz ofert. Rejestracja zamówień w systemie SAP. Przygotowywanie potwierdzeń zamówień oraz umów handlowych. Utrzymywanie...

Diagnosta medyczny (badania słuchu)

Dlaczego my? Po SŁUCH aj: S tawiamy na profesjonalizm Ł ączymy siły - ważna jest współpraca U czymy się od siebie C enimy naszych pracowników i Pacjentów H umor też się przydaje :) M...

Pracownik Działu Finansowego

DO TWOICH OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE: bieżące sprawdzanie faktur i rachunków pod względem rachunkowym i kosztowym rejestracja i katalogowanie umów najmu, marketingowych, cywilnoprawnych...