Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent / Sekretarka

W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ, ZAKŁAD KARNY NR 1 W ŁODZI POSZUKUJE:

Referent / Sekretarka
Miejsce pracy: Łódź
Szczegółowe informacje na stronach internetowych:
https://sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lodzi:
https://sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-nr-1-w-lodzi

tel. 42 675 04 17, 42 675 00 54

Wymagania zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. i ustawą z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

 

Preferowane wykształcenie administracyjne, mile widziane doświadczenie w pracy w sekretariacie, znajomość obsługi komputera, , pakietu MS Office, systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

 

OFERUJEMY:

 

- STABILIZACJĘ

 • Stała forma zatrudnienia
 • Zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby
 • Nagroda roczna tzw. „trzynastka”,
 • Równoważnik pieniężny za umundurowanie „tzw. „mundurówka”
 • Zasiłek na zagospodarowanie
 • Nagrody uznaniowe i jubileuszowe
 • Szczególny system emerytalny określony w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • Od 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku, dodatkowy urlop wypoczynkowy wynikający ze stażu pracy

-ROZWÓJ ZAWODOWY

 • Jasno określony system awansowania na stanowisku i stopniu
 • System szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
 • Możliwość dofinansowania kosztów kształcenia, w tym studiów wyższych
 • Dla osób uczących się możliwość korzystania z urlopu szkoleniowego, za zgodą kierownika jednostki.

- ATRAKCYJNY PAKIET SOCJALNY

 • Ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby
 • Coroczne dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków rodziny
 • Coroczny równoważnik za przejazd dla funkcjonariusza i członków rodziny
 • Równoważnik za brak mieszkania
 • Pomoc finansowa na zakup mieszkania lub budowę domu
 • Możliwość korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych
 • Specjalistyczny system ochrony zdrowia, związany ze zdarzeniami w trakcie pełnienia służby.

Wymagania ogólne stawiane kandydatom


W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba posiadająca obywatelstwo polskie i uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystająca z pełni praw publicznych, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań i zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo.

Kandydaci do służby muszą posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE - DOŁĄCZ DO NAS
APLIKUJ TERAZ

Nauczyciel / Korepetytor

Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce , do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest...

Manager Handlowy - Stażysta

Możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem działów w sklepie, Fundament pracy na stanowisku managerskim w hipermarkecie, Zastrzyk wiedzy i nowych umiejętności, Wsparcie opiekuna przez cały...

Junior Process Officer in KYC

Would you like to gain knowledge in anti-money laundering and build your future career in modern international team? We are now looking for a Junior Process Officer in KYC to support KYC department...

Junior Process Office with Swedish

Would you like to work in a group of specialists and become one of them in the future? We are now looking for a Junior Process Officer with Swedish to join Daily Banking Services. In Nordea, we know...

Design To Value Supply Analyst

Your responsibilities Gather, analyze, and interpret product cost, financial, statistical, and technical data. Perform products and process cost analysis with a thorough understanding of cost...