Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 114184

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.), 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  Urząd zlokalizowany w kompleksie kilku budynków: budynek A – dwupiętrowy, budynek B – jednopiętrowy, budynki A1 i C – parterowe,

 • stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w budynku A,

 • żaden z budynków nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynków,

 • na parterze budynku A znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych w zakresie podatku od towarów i usług, w szczególności w zakresie sprawdzania zgodności danych wykazywanych w składanych deklaracjach z posiadanymi dokumentami.
 • Prowadzi czynności sprawdzające w zakresie weryfikacji poprawności składanych korekt deklaracji w związku z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty w zakresie podatku od towarów i usług.
 • Prowadzi czynności sprawdzające w zakresie prawidłowości, terminowości i kompletności składanych przez podatników deklaracji i innych dokumentów, wyjaśnia niezgodności w zakresie rozbieżności danych z deklaracji z danymi w plikach JPK_VAT.
 • Prowadzi czynności sprawdzające na zlecenie innych organów podatkowych oraz w związku z nadsyłanymi przez inne organy informacjami w celu weryfikacji poprawności prowadzonej przez podatnika dokumentacji oraz na wnioski z komórki SKA-1.
 • Prowadzi wymagane ewidencje i obsługuje aplikacje informatyczne niezbędne do realizacji zadań komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 • Przygotowuje stanowiska w sprawie złożonych środków zaskarżenia w zakresie działania komórki organizacyjnej.
 • Wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku.
 • Archiwizuje akta podatników celem przekazania do Zakładowej Składnicy Akt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów w zakresie prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej.
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Młodszy specjalista

  Warunki pracy Praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza...

  Referent

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca...

  Pracownik działu zakupów

  - nawiązywanie kontaktów z klientami - prowadzenie rozmów telefonicznych - prowadzenie kompleksowej dokumentacji i raportów dotyczących procesu zakupu towarów - współpraca z klientami...

  Kucharz kuchni orientalnej

  - przygotowywanie potraw kuchni orientalnej - praca w dni wolne Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania inne: umiejętność przygotowywania potraw kuchni...

  Przedstawiciel handlowy

  - monitorowanie rynku pod względem popytu i podaży - organizowanie akcji promocyjnych i reklamowych produktów firmy - organizowanie sieci sprzedaży - utrzymywanie kontaktów handlowych z...