Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117173

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,

 • praca przeważnie siedząca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w trzykondygnacyjnym budynku,

 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • budynek wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 • budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych niż parterowa kondygnacji budynku,

 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przyjmuje deklaracje podatkowe, wnioski, informacje oraz inne dokumenty, w tym również przesłane w formie elektronicznej.
 • Wprowadza do systemów informatycznych dane podstawowe oraz szczegółowe z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów (w tym przetwarza dane przesłane za pośrednictwem komunikacji elektronicznej), w celu bieżącej aktualizacji danych w systemach informatycznych oraz zapewnienia prawidłowości procesu ich dalszego przetwarzania.
 • Identyfikuje dokumenty wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz niezwłocznie przekazuje je do właściwej komórki organizacyjnej urzędu w celu zapewnienia prawidłowości procesu wprowadzania i dalszego przetwarzania danych.
 • Udziela informacji organom uprawnionym w celu zapewnienia prawidłowości realizowanych zadań.
 • Dokonuje czynności sprawdzających w celu zapewnienia prawidłowości realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego i ustawy Ordynacja podatkowa.
 • Cierpliwość, dokładność, uprzejmość, komunikatywność.
 • Umiejętność: przekazywania informacji, organizacji pracy oraz pracy w zespole.
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oaz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów
APLIKUJ TERAZ

Doradca Klienta

Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna...

Administrator sieci (Specjalista IT)

Twój zakres obowiązków administracja siecią LAN i WAN administracja łączami i urządzeniami teleinformatycznymi administracja Data Center (zasilanie, okablowanie, szafy RACK) uzgadnianie...

Dyrektor Agencji

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na...

Lider Zespołu Sprzedaży

Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Jeżeli chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać -...

Konsultant Finansowy

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości...