Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 119981

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • praca przeważnie siedząca,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.). 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku dwukondygnacyjnym,

 • budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak pomieszczeń higieniczno- sanitarnych przystosowanych do osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • Analizuje, ocenia i rozpatruje przydzielone sprawy (odwołania, zażalenia) przygotowuje projekty pism i rozstrzygnięć – celem ich przedłożenia do akceptacji przełożonym.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi złożone na rozstrzygnięcia wydane przez organ odwoławczy w zakresie właściwości komórki organizacyjnej oraz kompletuje niezbędne dokumenty celem ich przekazania do WSA
 • Zbiera, gromadzi i analizuje dane otrzymane od organów podatkowych lub z hurtowni danych WHTAX w zakresie nadzoru nad prawidłowością i efektywnością poboru należności pieniężnych i zmniejszania zaległości podatkowych.
 • Przygotowuje projekty pism o charakterze porządkowym kierowane do podatników, organów podatkowych i egzekucyjnych w związku z prowadzonymi sprawami – celem ich przedłożenia do akceptacji.
 • Opracowuje projekty pism do innych organów i instytucji z właściwości komórki organizacyjnej – celem ich przedłożenia do akceptacji.
 • Przygotowuje i przesyła w terminach wynikających z przepisów prawa i zarządzeń wewnętrznych akta spraw zakończonych do właściwych organów podatkowych i egzekucyjnych.
 • Ewidencjonuje przydzielone sprawy i całą korespondencję związaną z ich prowadzeniem – celem zapewnienia przejrzystości obiegu dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów podatkowych, ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i przepisów o pomocy publicznej.
 • Grzeczność i uprzejmość.
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami,
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.
APLIKUJ TERAZ

Kierownik Działu Projektowego – Główny Projektant

Obowiązki: odpowiedzialność za prawidłowe działanie działu projektowego w zakresie powierzonych zadań; bieżąca analiza dokumentacji projektowej pod względem poprawności i wykonalności...

Inżynier sprzedaży systemów wody lodowej i wentylacji

Za co będziesz odpowiadać? utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz poszukiwanie i budowanie nowych kontaktów z klientami na powierzonym terenie (generalni...

Młodszy Telefoniczny Doradca Klienta

Obowiązki: kontakt telefoniczny z klientami banku, nawiązanie długofalowych relacji z klientami i sprzedaż produktów bankowych, wspieranie klientów w wyborze produktów i usług bankowych,...

Kierownik / Kierowniczka Salonu Orange

Szkolenia menedżerskie. Programy rozwojowe. Rekrutacje wewnętrzne. Doświadczenie w sprzedaży Doświadczenie w zarządzaniu zespołem Umiejętność budowania trwałych relacji z klientami i...

Kierownik Zespołu Zakupów

Zakres obowiązków: odpowiedzialność za realizację procesów zakupowych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz ze strategią biznesową odpowiedzialność za strategię cenową,...