Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 120843

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego oraz praca w terenie,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • praca przeważnie siedząca,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku trzypiętrowym,

 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • budynek wyposażony w windę, na każdej kondygnacji budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych).

Zakres zadań

 • Obsługuje podsystem EGAPoltax, a w szczególności rejestruje zdarzenia, takie jak: doręczenie tytułu wykonawczego, dane ze zwrotnego potwierdzenia zajęcia, wprowadzanie danych w oparciu o pisma i oświadczenia uzyskane w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych oraz aktualizuje kwoty należności głównej w przypadku jej przedawnienia.
 • Wprowadza do systemu ustalenia dokonane w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
 • Obsługuje korespondencję (w tym zwrotne potwierdzenia odbioru), wpływającą i wychodzącą z działu egzekucji
 • Zbiera informacje do pism obiegowych Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, wymagające udzielenia informacji przez dział egzekucji.
 • Zajmuje się porządkowaniem, uzupełnianiem, prowadzeniem i aktualizowaniem o nowe dokumenty, akta postępowania egzekucyjnego.
 • Podejmuje działania zmierzające do ustalenia majątku zobowiązanego oraz rejestruje ustalenia w podsystemie EGAPoltax i zamieszcza je w aktach sprawy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego i Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Rzetelność i dokładność,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność przekazywania informacji,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Cierpliwość,
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel, Outlook, itp.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność organizacji pracy,zarządzania czasem i planowania działań,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów
APLIKUJ TERAZ

Kierownik Działu Projektowego – Główny Projektant

Obowiązki: odpowiedzialność za prawidłowe działanie działu projektowego w zakresie powierzonych zadań; bieżąca analiza dokumentacji projektowej pod względem poprawności i wykonalności...

Inżynier sprzedaży systemów wody lodowej i wentylacji

Za co będziesz odpowiadać? utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz poszukiwanie i budowanie nowych kontaktów z klientami na powierzonym terenie (generalni...

Młodszy Telefoniczny Doradca Klienta

Obowiązki: kontakt telefoniczny z klientami banku, nawiązanie długofalowych relacji z klientami i sprzedaż produktów bankowych, wspieranie klientów w wyborze produktów i usług bankowych,...

Kierownik / Kierowniczka Salonu Orange

Szkolenia menedżerskie. Programy rozwojowe. Rekrutacje wewnętrzne. Doświadczenie w sprzedaży Doświadczenie w zarządzaniu zespołem Umiejętność budowania trwałych relacji z klientami i...

Kierownik Zespołu Zakupów

Zakres obowiązków: odpowiedzialność za realizację procesów zakupowych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz ze strategią biznesową odpowiedzialność za strategię cenową,...