Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 125963

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu  na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • praca przeważnie siedząca,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku siedmiokondygnacyjnym wyposażonym w windę;
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym;
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla  osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wprowadza dane szczegółowe z deklaracji, korekt, zeznań, wniosków, skarg/odwołań i informacji podatkowych oraz innych dokumentów składanych w formie papierowej oraz decyzji, postanowień, wyroków wydawanych przez instytucje zewnętrzne i organy podatkowe, a także dokonuje zapisów technicznych na wnioskach innych komórek urzędu, w celu zapewnienia kompletności i aktualności komputerowych baz danych.
 • Weryfikuje dokumenty pod względem formalnym, a także rachunkowym poprzez dostępne w aplikacjach funkcje walidacyjne, raporty oraz skrypty w celu prawidłowej realizacji zadań komórki organizacyjnej i oznaczenia dokumentów wstępnie uznanych za błędne do wyjaśnienia działowi ds. analiz.
 • Segreguje dokumenty, tworzy i opisuje paczki, rejestry przypisów/odpisów, raporty nadając kolejne numery w celu zapewnienia właściwej ich ewidencji i archiwizacji. Zajmuje się archiwizacją paczek dokumentów utworzonych w komórce organizacyjnej.
 • Odsyła zgodnie z właściwością miejscową/rzeczową, po uprzedniej weryfikacji dokumenty błędnie skierowane do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi. Sporządza pisma kierowane do innych organów oraz do podatników/płatników w zakresie niezbędnym dla wykonywanych zadań, np. współpracuje z innymi urzędami w związku z koniecznością prawidłowej obsługi korekt złożonych po zmianie właściwości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego i Ustawy Ordynacja podatkowa
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa aplikacji i systemów informatycznych Ministerstwa Finansów obsługiwanych na stanowisku pracy.
APLIKUJ TERAZ

Doradca Klienta

Jakie zadania na Ciebie czekają? sprzedaż produktów i usług w swoim sektorze, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby klientów; realizacja i monitorowanie procesów zamówień klientów; dbanie...

Twórca artykułów z zakresu marketingu

- utworzenie artykułów z zakresu marketingu do rosyjskojęzycznej strony internetowej- utworzenie krótkich postów na bloga w języku rosyjskim z zakresu marketingu- przewidywany okres...

Sprzedawca - handlowiec

- sprzedaż towarów tureckich - kontakt z kontrahentami w Turcji Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Język: turecki, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie -...

Sekretarka

- zapoznanie ze stanowiskiem pracy, programem stażu oraz regulaminem pracy,- zapoznanie z przepisami BHP i ppoż.,- obsługa urządzeń biurowych: drukarka, skaner, fax,- przyjmowanie i wysyłanie...

Pracownik socjalny

obsługa interesantów, praca w terenie, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, praca socjalna Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: praca socjalna...