Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 132954

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przeważnie siedząca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w głównym budynku,
 • Urząd zlokalizowany w kompleksie dwóch budynków, budynek główny czteropiętrowy, wyposażony w windę (dojeżdżającą do trzeciego piętra), drugi budynek parterowy,
 • brak barier architektonicznych przed wejściem do budynku głównym- wejście z poziomu parteru umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim,
 • wejście do budynku parterowego posiada jeden stopień schodowy,
 • na parterze budynku głównego znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Opracowuje materiały, wszczyna i prowadzi postępowania podatkowe, przygotowuje projekty decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach podatkowych
 • Przyjmuje i ewidencjonuje składane deklaracje podatkowe, wnioski, informacje i inne dokumenty, w tym w postaci elektronicznej
 • Prowadzi czynności sprawdzające
 • Wydaje zaświadczenia oraz potwierdzenia. Poświadcza ewidencję wypłaconych (wydanych) wygranych i ewidencję wydanych zaświadczeń o wygranych w grach hazardowych
 • Wprowadza do systemu informatycznego szczegółowe dane z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów
 • Przetwarza dane przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • Informuje właściwe komórki Urzędu Skarbowego o naruszeniu przepisów prawa, a w szczególności o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego
 • Przygotowuje wnioski w zakresie zasadności odstąpienia od przekazania spraw do komórki karnej skarbowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o grach hazardowych oraz ustawy Ordynacja podatkowa
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów
APLIKUJ TERAZ

Programista Oracle

Zakres obowiązków: Projektowanie, ulepszanie i testowanie systemów. Utrzymywanie operacyjności istniejących rozwiązań. Współtworzenie oprogramowania z doświadczonym zespołem. Wnoszenie...

Młodszy Analityk HR

Zakres obowiązków: Regularne tworzenie raportów i podsumowań dotyczących działu HR. Prowadzenie analiz według aktualnych potrzeb firmy. Współpracowanie z firmami oferującymi dodatkowe...

Młodszy Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

Aktywną sprzedaż produktów i rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta Realizację wyznaczonych celów sprzedażowych i jakościowych Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu Telefoniczną...

Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży

Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych Realizacja celów jakościowych oraz sprzedażowych Budowanie pozytywnych doświadczeń klientów Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu...

Inżynier Budowy (wszystkie branże)

Nadzór nad podwykonawcami, Nadzór nad powierzonym odcinkiem prac, Przygotowywanie przedmiarów, obmiarów robót, Uczestnictwo w prowadzeniu uzgodnień projektowych, Przekazywanie uzgodnień...