Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 137052

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • praca przeważnie siedząca,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w budynku pięciopiętrowym,
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • budynek wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz w windę, co umożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych kondygnacji budynku,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przeprowadza czynności sprawdzające m.in. w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami, wyjaśnia rozbieżności i wątpliwości w przedmiocie dokonanych rozliczeń podatkowych, w uzasadnionych przypadkach przeprowadza dowody z oględzin.
 • Weryfikuje dokumenty celem potwierdzenia spełnienia warunków nabycia praw do ulg i zwolnień podatkowych, w tym dokumenty dotyczące sprzedaży-zakupu nieruchomości na cele mieszkalne
 • Udziela informacji i obsługuje podatników w zakresie realizowanych spraw.
 • Wprowadza dane do funkcjonujących w urzędzie systemów komputerowych oraz wykorzystuje ich możliwości techniczne.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w celu wymiany informacji niezbędnych do właściwej oceny i realizacji rozpatrywanych spraw.
 • Przygotowuje dane do okresowych i jednostkowych sprawozdań.
 • Ujawnia przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przygotowuje wnioski o ukaranie na podstawie Kodeksu karnego skarbowego.
 • Przygotowuje wnioski o przeprowadzenie kontroli podatkowych lub wszczęcie postępowań podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów w zakresie prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej.
 • Grzeczność i uprzejmość.
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Dokładność.
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
 • Cierpliwość.
 • Umiejętność organizacji pracy.
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Podstawowa wiedza w zakresie obsługi aplikacji i systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.


Leasing Manager

Obowiązki: pozyskiwanie najemców powierzchni biurowych oraz handlowo-usługowych prowadzenie spotkań, prezentacji, negocjacje z potencjalnymi klientami przygotowywanie ofert najmu i odpowiedzi na...

Pracownik Utrzymania Czystości

Oferujemy: Wsparcie Zespołu i przełożonego, Elastyczny grafik, Umowę zlecenie z możliwością przejścia na umowę o prace po okresie próbnym, Bezpłatne szkolenie, Po okresie próbnym Dodatki,...

Inspektor ds. urządzeń technicznych

Kluczowe obowiązki: Wykonywanie i dokumentowanie badań urządzeń technicznych podlegających dozorowi UDT. Inspekcja urządzeń ciśnieniowych i/lub urządzeń transportu bliskiego. Sprawdzanie...

Magazynier - Mechanik

Zakres obowiązków: Wydawanie i przyjmowanie sprzętu ogólnobudowlanego oraz weryfikacja jego stanu Obsługa klienta – doradztwo techniczne dot. wynajmowanego sprzętu Zapewnienie jak najlepszej...