Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Pabianice
Ogłoszenie o naborze Nr 137049

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze w budynku dwupiętrowym,
 • budynek wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynku,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Obsługuje raporty w celu weryfikacji poprawności transakcji zawartych pomiędzy podatnikami VAT. Wysyła wezwania do podatników, w celu złożenia wyjaśnień odnośnie stwierdzonych niezgodności wynikających z wyżej wymienionych raportów lub do złożenia korekt JPK lub deklaracji VAT.
 • Obsługuje korekty deklaracji VAT w celu ich weryfikacji, zatwierdzenia i przekazania wraz z rejestrami przypisów i odpisów do właściwej komórki urzędu.
 • Prowadzi czynności sprawdzające w zakresie wszystkich podatków, w tym, w zakresie zwrotów VAT, plików JPK oraz danych VIES, w celu weryfikacji poprawności tych transakcji.
 • Rozpatruje wnioski o stwierdzenie nadpłaty na podstawie złożonych korekt deklaracji i przygotowuje pisma związane z prowadzonym postępowaniem, w celu załatwienia sprawy.
 • Przygotowuje wszelką korespondencję z podatnikiem oraz innymi instytucjami, celem załatwienia zleconych spraw.
 • Monitoruje podmioty z arkuszy ocen ryzyka sklasyfikowanych jako podwyższone ryzyko, celem weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych przez te podmioty.
 • Wykonuje czynności kancelaryjne takie jak prowadzenie ewidencji, rejestrów, sporządzanie wydruków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów w zakresie prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej.
 • Grzeczność i uprzejmość.
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweLeasing Manager

Obowiązki: pozyskiwanie najemców powierzchni biurowych oraz handlowo-usługowych prowadzenie spotkań, prezentacji, negocjacje z potencjalnymi klientami przygotowywanie ofert najmu i odpowiedzi na...

Pracownik Utrzymania Czystości

Oferujemy: Wsparcie Zespołu i przełożonego, Elastyczny grafik, Umowę zlecenie z możliwością przejścia na umowę o prace po okresie próbnym, Bezpłatne szkolenie, Po okresie próbnym Dodatki,...

Inspektor ds. urządzeń technicznych

Kluczowe obowiązki: Wykonywanie i dokumentowanie badań urządzeń technicznych podlegających dozorowi UDT. Inspekcja urządzeń ciśnieniowych i/lub urządzeń transportu bliskiego. Sprawdzanie...

Magazynier - Mechanik

Zakres obowiązków: Wydawanie i przyjmowanie sprzętu ogólnobudowlanego oraz weryfikacja jego stanu Obsługa klienta – doradztwo techniczne dot. wynajmowanego sprzętu Zapewnienie jak najlepszej...