Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 137388

Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - praca poza siedzibą inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie oraz kontroli budów i obiektów budowlanych, - częsty kontakt z petentami inspektoratu, - prowadzenie pojazdu służbowego


­  

Zakres zadań

 • ­weryfikacja zawiadomień o rozpoczęciu budowy,
 • ­weryfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy,
 • ­wprowadzanie danych do informatycznej bazy danych
 • ­weryfikacja uprawnień uczestników procesu budowlanego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz wykonywania w tym zakresie obowiązków,
 • ­sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS, Głównego lub Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego
 • ­udział w kontrolach robót i obiektów budowlanych,
 • ­kompletowanie i porządkowanie akt sprawy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • ­Wykształcenie: średnie
 • ­Doświadczenie zawodowe w budownictwie
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office) i urządzeń biurowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • ­Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • ­Znajomość przepisów prawa budowlanego i administracyjnego,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole, Dobra odporność na stres, Umiejętność analitycznego myślenia,


Leasing Manager

Obowiązki: pozyskiwanie najemców powierzchni biurowych oraz handlowo-usługowych prowadzenie spotkań, prezentacji, negocjacje z potencjalnymi klientami przygotowywanie ofert najmu i odpowiedzi na...

Pracownik Utrzymania Czystości

Oferujemy: Wsparcie Zespołu i przełożonego, Elastyczny grafik, Umowę zlecenie z możliwością przejścia na umowę o prace po okresie próbnym, Bezpłatne szkolenie, Po okresie próbnym Dodatki,...

Inspektor ds. urządzeń technicznych

Kluczowe obowiązki: Wykonywanie i dokumentowanie badań urządzeń technicznych podlegających dozorowi UDT. Inspekcja urządzeń ciśnieniowych i/lub urządzeń transportu bliskiego. Sprawdzanie...

Magazynier - Mechanik

Zakres obowiązków: Wydawanie i przyjmowanie sprzętu ogólnobudowlanego oraz weryfikacja jego stanu Obsługa klienta – doradztwo techniczne dot. wynajmowanego sprzętu Zapewnienie jak najlepszej...