Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 139549

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie jednostki na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z częstym reprezentowaniem Urzędu na zewnątrz;
 • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane VI piętrze w budynku sześciopiętrowym;
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym;
 • brak barier architektonicznych przed wejściem do budynku – wejście z poziomu parteru umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim;
 • budynek wyposażony w windę, co umożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynku;
 • na parterze oraz IV piętrze budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości, w celu wykrycia i ujawnienia sprawców tych czynów.
 • Wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami wszystkich instancji, w celu popierania aktu oskarżenia wniesionego do sądu.
 • Analizuje akta kontroli i wnioski o wszczęcie postępowania karnego skarbowego pod kątem penalizacji zachowań w Kodeksie karnym skarbowym lub ustawie o rachunkowości, w celu wszczęcia bądź odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego.
 • Uczestniczy w przeszukaniach lokali mieszkalnych, pomieszczeń i innych miejsc oraz środków przewozowych w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego.
 • Porządkuje materiał aktowy, zakłada i na bieżąco uzupełnia akta główne i podręczne, a po zakończeniu postępowania przygotowuje je do archiwizacji
 • Na bieżąco uzupełnia system informatyczny.
 • Opracowuje sprawozdania, statystyki, oceny, meldunki, wykazy itp. z zakresu właściwości komórki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa karnego skarbowego, prawa karnego oraz prawa podatkowego.
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami,
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów,
 • Umiejętność redagowania pism oraz precyzyjnego formułowania i argumentowania pisemnych wypowiedzi,
 • Umiejętność komunikacji,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Terminowość,
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel,
 • Gotowość do poddania się postępowaniu sprawdzającemu pozwalającemu na podjęcie zatrudnienia w Pionie Zwalczania Przestępczości w Łódzkim Urzędzie Celno-Skarbowym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B,
 • Zaawansowane umiejętności w obsłudze arkuszy kalkulacyjnych,
 • Obsługa aplikacji i systemów informatycznych Ministerstwa Finansów obsługiwanych na stanowisku pracy.


Operator Wózka Widłowego

Jesteś idealnym kandydatem jeśli: Posiadasz uprawnienia do obsługi wózka widłowego UDT II WJO Jesteś dyspozycyjny do pracy w systemie zmianowym Jesteś dokładny i sumienny w wykonywaniu zadań...

Konsultant ds. Sprzedaży Telefonicznej z doświadczeniem

Miejsce pracy: Stacjonarnie Łódź Śródmieście. Grafik: Całkowicie elastyczny wymagamy min. 25h w tygodniu. Do Twoich zadań należeć będzie: Aktywna sprzedaż produktów...

Kierownik Utrzymania Ruchu

Monitorowanie stanu parku maszynowego (opracowywanie i realizacja harmonogramu remontów i konserwacji maszyn, urządzeń i sieci energetycznych) oraz infrastruktury obiektów; Koordynacja remontów...

Lekarz Internista / Choroby wewnętrzne

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...