Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 139710

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • praca przeważnie siedząca,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.),

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku czteropiętrowym,
 • budynek wyposażony w windy osobowe,
 • budynek wyposażony w windę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności analitycznych i sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych w szczególności analizy raportów w wewnętrznych aplikacjach.
 • Prowadzi czynności analityczne i sprawdzające w zakresie poprawności i rzetelności danych zawartych w deklaracjach podatkowych wraz z obsługą dokumentów w aplikacjach systemowych.
 • Dokonuje czynności w zakresie wywiązywania się podatników z obowiązku terminowego składania deklaracji podatkowych, informacji podatkowych.
 • Weryfikuje zasadność składanych korekt deklaracji.
 • Wnioskuje o przeprowadzenie kontroli podatkowych do Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających.
 • Archiwizuje dokumenty komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami i organami w zakresie realizowanych zadań.
 • Zastępuje pozostałych pracowników referatu w czasie ich nieobecności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów w zakresie prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.


Operator Wózka Widłowego

Jesteś idealnym kandydatem jeśli: Posiadasz uprawnienia do obsługi wózka widłowego UDT II WJO Jesteś dyspozycyjny do pracy w systemie zmianowym Jesteś dokładny i sumienny w wykonywaniu zadań...

Konsultant ds. Sprzedaży Telefonicznej z doświadczeniem

Miejsce pracy: Stacjonarnie Łódź Śródmieście. Grafik: Całkowicie elastyczny wymagamy min. 25h w tygodniu. Do Twoich zadań należeć będzie: Aktywna sprzedaż produktów...

Kierownik Utrzymania Ruchu

Monitorowanie stanu parku maszynowego (opracowywanie i realizacja harmonogramu remontów i konserwacji maszyn, urządzeń i sieci energetycznych) oraz infrastruktury obiektów; Koordynacja remontów...

Lekarz Internista / Choroby wewnętrzne

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...