Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent/samodzielny referent/specjalista ds. księgowości

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Referent/samodzielny referent/specjalista ds. księgowości
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/21/6391
OBOWIĄZKI:
1.Prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;2.Prowadzenie kont ksiąg pomocniczych m. in. dla:1)rozrachunków z kontrahentami,2)operacji zakupu i sprzedaży,3)operacji gotówkowych rozliczenie kasy;3.Przekazywanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego;4.Prowadzenie ewidencji księgowej za pomocą programu finansowo-księgowego firmy Vulcan Sp. z o.o. wykorzystywanego przez Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi;5.Kompletowanie, dekretacja i księgowanie dowodów księgowych dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych zgodnie z obowiązującymi zasadami (polityką) rachunkowości;6.Przestrzeganie zgodności sporządzania i obiegu dokumentów z obowiązującą Instrukcją kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych;7.Sprawdzanie prawidłowości i kompletności dokumentów niezbędnych do księgowania;8.Bieżące i prawidłowe wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego, mających wpływ na rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych;9.Analiza i uzgadnianie wydatków z kosztami;10.Analizowanie kont rozrachunkowych, tj. należności i zobowiązań, zgodności naliczeń i innych obciążeń z wpłatami na poszczególne konta bankowe;11.Uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych;12.Uzgadnianie obrotów i sald z pomocniczymi księgami;13.Pomoc dyrektorom jednostek obsługiwanych przy sporządzaniu planów dochodów i wydatków oraz kontrola ich realizacji;14.Współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie instruowania i udzielania informacji dotyczącej rozliczania środków;15.Informowanie dyrektorów jednostek obsługiwanych o zagrożeniach w realizacji planu finansowego;16.Przygotowywanie i uzgadnianie danych do sprawozdawczości oraz sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami;17.Sporządzanie w sposób terminowy przelewów bankowych i dokonywanie przesyłu środków finansowych za pomocą systemu bankowości elektronicznej, w tym m. in. regulowanie w terminie zobowiązań jednostek obsługiwanych, z tytułu dostaw i usług;18.Sporządzanie informacji, zestawień w zakresie prowadzonej księgowości;19.Wystawianie faktur wewnętrznych i not księgowych;20.Prowadzenie rejestrów dla celów podatku VAT i sporządzanie deklaracji cząstkowej VAT-7C jednostek obsługiwanych;21.Rozliczanie w księgach rachunkowych przeprowadzonych w jednostkach obsługiwanych inwentaryzacji;22.Przestrzeganie dyscypliny budżetowej;23.Bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach w zakresie wykonywanych czynności;24.Przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych określonych w jednostce;25.Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;26.Wspomaganie Głównego księgowego Centrum w czynnościach i zadaniach realizowanych przez Dział księgowości;27.Informowanie Głównego księgowego Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi o zauważonych nieprawidłowościach w obszarze wykonywanych obowiązków oraz innych czynników mogących negatywnie wpłynąć na działalność jednostek obsługiwanych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia: biegła obsługa komputera z obsługą internetu
Uprawnienia: Doświadczenie zawodowe
Uprawnienia: Obsługa komputera, word - excel


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne/konieczne:- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych- Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie- Nieposzlakowana opinia- Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji> Referent - Posiadanie wykształcenia średniego, wyższego lub innego umożliwiającego pracę na ww. stanowisku i co najmniej 1 roku stażu pracy> Samodzielny referent - Posiadanie wykształcenia średniego, wyższego lub innego umożliwiającego pracę na ww. stanowisku pracy. Preferowane wykształcenie: wyższe ekonomiczne, średnie ekonomiczne. Posiadanie co najmniej 1 rok stażu pracy w służbach finansowo-księgowych w administracji publicznej.> Specjalista - ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej albo pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości- Biegła umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office, programy pocztowe)- Umiejętność obsługi urządzeń biurowych- Umiejętność prowadzenia dokumentacji księgowej- Znajomość przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, podatku VAT- Bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów: Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o podatku VAT- Preferowana znajomość aplikacji Finanse firmy Vulcan Sp. z o.o.Wymagania dodatkowe:- Obowiązkowość- Samodzielność w pracy- Sumienność- Systematyczność- Umiejętność pracy w zespole- Profesjonalizm- Dokładność- Operatywność- Umiejętność logicznego myślenia

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁodziPracownik Administracyjny w Dziale Zamówień Publicznych

Kim jesteśmy? Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji w branży medycznej z płaską strukturą, która: Jest obecna na rynku już od prawie 30 lat, Zatrudnia ponad 150 pracowników, z czego...

Service Desk Agent with Romanian and English

Offer: Competitive salary and bonus program Work in dynamic international environment Daily contact with foreign clients Private medical care, life insurance, gym membership, internal trainings and...

Supervisor - Audyt Instytucji Finansowych

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za Prowadzenie badań sprawozdań finansowych pod nadzorem Managera, w tym: Aktywny udział w planowaniu prac, w tym identyfikację kluczowych zagadnień i...

Administrator ds. Importu z Językiem Francuskim

Twój zakres obowiązków Nadawanie odpowiednich kodów celnych; Przygotowywanie dokumentów celnych; Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym; Prace administracyjne; Wsparcie procesów...

Administrator ds. Importu z Językiem Norweskim

Twój zakres obowiązków Nadawanie odpowiednich kodów celnych; Przygotowywanie dokumentów celnych; Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym; Prace administracyjne; Wsparcie procesów...