Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista do spraw: inwentaryzacji w zespole ds. inwentaryzacji w wydziale finansów kwp w łodzi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Specjalista do spraw: inwentaryzacji w zespole ds. inwentaryzacji w wydziale finansów kwp w łodzi
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/21/4056
OBOWIĄZKI:
specjalista do spraw: inwentaryzacji w Zespole ds. Inwentaryzacji w Wydziale Finansów KWP w Łodziogłoszenie o naborze w celu zastępstwa za nieobecnego pracownika korpusu służby cywilnejWYMIAR ETATU: 1LICZBA STANOWISK: 1MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:ŁódźOsoba na tym stanowisku:sprawdza poprawność sporządzenia dokumentacji inwentaryzacyjnej pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym w celu wychwycenia nieprawidłowości,rozlicza inwentaryzacje, porównuje stany stwierdzone/rzeczywiste ze stanami księgowymi, ustala i wyjaśnia przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych, uwzględnia ubytki, dokonuje kompensat niedoborów z nadwyżkami, przygotowuje wstępne sprawozdanie z wnioskami - celem przedłożenia i omówienia na posiedzeniach zespołu, sposobu ich rozliczenia w księgach rachunkowych,sprawdza dokumentację z klasyfikacji jakościowej i wybrakowania pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki zbędnymi składnikami majątkowymi jednostki,przeprowadza szkolenia, instruktaże dla Zespołów spisowych - w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych i prawidłowego sporządzenia dokumentacji inwentaryzacyjnych,prowadzi rejestr numerowy arkuszy spisu z natury, wydaje i rozlicza Zespoły spisowe z druków ścisłego zarachowania i innych obowiązujących a wymaganych formularzy - w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania drukami ścisłego zarachowania,przeprowadza kontrole spisów z natury, pracy Zespołów spisowych w trakcie trwania inwentaryzacji, na wniosek przewodniczącego GKI - w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu czynności inwentaryzacyjnych,przygotowuje dokumenty z inwentaryzacji, z klasyfikacji jakościowej i wybrakowania - celem przekazania do archiwum jednostki.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.Warunki pracypraca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, obecność wind w budynku, praca na parterzeDodatkowe informacje- wynagrodzenie: 1,4325 mnożnik kwoty bazowej tj. 2910,78 zł brutto + wysługa lat,- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,- do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)Wykształcenie: średnieDoświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok praktyki w zakresie czynności inwentaryzacyjnych zwłaszcza proceduralnych, podstawowe wiadomości z zakresu materiałoznawstwa, towaroznawstwa, gospodarki magazynowej i dokumentacji inwentaryzacyjnejznajomość przepisów związanych z rachunkowością, w szczególności ustawy o rachunkowościobsługa komputera w zakresie MS OfficePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata - podstawowe wiadomości z zakresu księgowości

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 2 910,78 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁodziPracownik Administracyjny w Dziale Zamówień Publicznych

Kim jesteśmy? Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji w branży medycznej z płaską strukturą, która: Jest obecna na rynku już od prawie 30 lat, Zatrudnia ponad 150 pracowników, z czego...

Internship in KYC Services Mass Market

Would you like to gain professional experience working in international team? We are now looking for a Internship in KYC Operations Mass Market to support KYC department in efforts to prevent money...

Asystent ds. obsługi sprzedaży materiałów reklamowych

Zadania: obsługa sprzedażowa klientów wewnętrznych związanych z materiałami reklamowymi współpraca z grafikami i drukarniami realizowanie planów sprzedażowych udział w projektach...

Sprzedawca art. Wyposażenia wnętrz

Do głównych zadań na tym stanowisku będzie należało: Zapewnienie najwyższego poziomu standardu obsługi Klienta; Realizacja sprzedaży; Utrzymywanie standardu ekspozycji. Od kandydatów...

Specjalista ds. wprowadzania danych z j. angielskim

Oferujemy: Długofalowe zatrudnienie w międzynarodowej firmie oferującej zaawansowane rozwiązania w obszarze elektrotechniki Umowę o pracę podpisywaną bezpośrednio z firmą naszego klienta...