Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista ds. BHP [rekrutacja online]

Specjalista ds. BHP [rekrutacja online]
Miejsce pracy: Pabianice
Co zyskasz dołączając do naszego zespołu?
 • Umowę o pracę
 • Opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Kafeterię szkoleń
 • Zdrowie na 5 (akcje profilaktyczne, konsultacje medyczne, seminaria, szczepienia)
 • Możliwość realizacji swoich pasji (sport, wolontariat, ekologia)
 • Zorganizowany transport do pracy lub parking
 • Eventy integracyjne (Festiwal Wartości, Mikołajki, Spotkanie świąteczne)
Za co będziesz odpowiadać?
 • Kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, PPOŻ i OŚ, poprzez przeprowadzanie inspekcji i audytów wewnętrznych w tym zakresie,
 • Zarządzanie systemem BHP i PPOŻ w firmie oraz udział w budowaniu i wdrażaniu polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, w tym inicjowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa oraz tworzenie harmonogramów szkoleń okresowych,
 • Monitorowanie i analiza aktów prawnych dotyczących BHP, PPOZ i OŚ oraz sugerowanie konieczności wprowadzania zmian w tym obszarze,
 • Udział w opracowywaniu i wdrażaniu planów modernizacji i rozwoju firmy, w tym dokonywania oceny dokumentacji inwestycyjnych, udział w odbiorach technicznych nowo otwartych lub modernizowanych obiektów i urządzeń,
 • Sporządzanie i aktualizacja ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i wyposażanie pracowników w wymagane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki czystości,
 • Prowadzenie postępowania po zdarzeniach wypadkowych oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji powypadkowej, w tym analizy przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, rejestru wypadków oraz planu działań naprawczych minimalizujących ryzyko wystąpienia wypadków, urazów i chorób zawodowych,
 • Zlecanie i koordynowanie badań czynników środowiska pracy oraz opracowywanie wyników tych badań,
 • Koordynowanie i realizacja zaleceń, nakazów i wystąpień pokontrolnych organów nadzoru nad warunkami pracy, warunkami sanitarnymi oraz bezpieczeństwem pożarowym,
 • Przygotowywanie statystyk, raportów i analiz stanu BHP i PPOŻ i OŚ w firmie oraz opracowań, artykułów, szkoleń i akcji edukacyjnych z zakresu BHP i PPOŻ.
Co jest dla nas ważne?
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: Bezpieczeństwo i higiena pracy/kierunki pokrewne,
 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku w obszarze BHP w firmie produkcyjnej,
 • Znajomość procesów i aktów prawnych w zakresie BHP i PPOŻ,
 • Znajomość prawa pracy,
 • Znajomość Dyrektyw UE, Rozporządzeń i Polskich Norm w podległym obszarze,
 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu BHP i PPOŻ,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
APLIKUJ TERAZ

Analityk produkcji

Wsparcie Działu Produkcji w obszarze analiz danych niezbędnych do planowania produkcji zgodnie ze specyfikacją, standardami jakościowymi, wydajnością, Przygotowywanie raportów dotyczących...

Administrator STORAGE (Specjalista IT)

Wymagania: Znajomość rozwiązań backupowych Znajomość rozwiązań storage lokowych, NAS i deduplikatorów Umiejętność mapowania dostępu, ZONE w sieciach SAN Zdolności organizacyjne i...

Lekarz Laryngolog

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Starszy inspektor

Warunki pracy praca o charakterze administracyjno - biurowym praca przy monitorze ekranowym Zakres zadań wyjaśnia w niezbędnym zakresie sygnały o naruszeniu prawa przez policjantów lub...

(Senior) Business Analyst

Would you like to work in the intersection between run & change? We are now looking for a (Senior) Business Analyst, Łódź, Warsaw, Gdańsk, Gdynia, Talinn that will help Daily Banking Services...