Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista ds. BHP

Poszukiwany/Poszukiwana
Specjalista ds. BHP
Miejsce pracy: Łódź

 

Opis stanowiska:
 • kontrola i doradztwo w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, ppoż i ochrony środowiska na Inwestycjach;
 • wsparcie procesu oceny ryzyka zawodowego;
 • prowadzenie szkoleń w dziedzinie BHP oraz szkoleń specjalistycznych;
 • realizacja polityki BHP oraz ochrony środowiska naturalnego określonej przez Spółkę;
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe w specjalności bhp lub ukończone studia podyplomowe w dziedzinie bhp;
 • uprawnienia Specjalisty BHP;
 • przygotowanie w zakresie metodyki i prowadzenia szkoleń;
 • znajomość zagadnień prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy i realizacji procesu budowlanego;
 • umiejętności prezentowania asertywnej postawy i budowania relacji wewnątrz i na zewnątrz Spółki;
 • analityczne myślenie, w tym dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych;
 • gotowość do pracy w delegacji;
 • prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Karty sportowe
 • Szkolenia specjalistyczne
 • Jasne ścieżki kariery i rozwoju zawodowego
 • Wyjazdy integracyjne
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Murapol, wymienione na stronie: https://www.murapol.pl/images/spolki.pdf, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV, referencje, etc.), dla potrzeb obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez którąkolwiek spółkę z Grupy Murapol."

Jeśli nie wyrazisz zgody Twoja aplikacja zostanie wykorzystana jedynie na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
APLIKUJ TERAZ

Inżynier ds. Diagnostyki Maszyn

Profil stanowiska: Wykonywanie pomiarów drgań i interpretacja wyników; Udzielanie zainteresowanym osobom porad specjalistycznych w zakresie diagnostyki drganiowej; Osiowanie turbozespołów i...

Dyrektor Szkoły Ponadpodstawowej

Twój zakres obowiązków: budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w lokalnym środowisku, opracowywanie i prawidłowa realizacja planu pracy szkoły, między innymi szkolnych planów nauczania,...