Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista ds. kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Specjalista ds. kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/22/7165
OBOWIĄZKI:
- przygotowanie i obsługa administracyjna szkoleń, ustalenie planów realizacji szkoleń specjalizacyjnych, przygotowanie propozycji kadry dydaktycznej do przeprowadzenia szkoleń, przygotowanie propozycji placówek do odbycia staży związanych z organizacją kształcenia, współpraca z kierownikami szkoleń specjalizacyjnych, organizowanie naboru na specjalizacje- organizowanie i przygotowanie egzaminów wstępnych, końcowych oraz prowadzenie dokumentacji związanej z posiedzeniami komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej- przygotowanie list obecności oraz dokumentacji szkoleń- sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi szkoleniami- współpraca z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie- współpraca z osobami pracującymi w dziale kształcenia podyplomowego w zakresie realizacji zadań- pracownik jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji w sprawie zarządzania i przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym w związku z prowadzoną bazą danych osób odbywających szkolenia- wykonywanie innych prac zleconych przez Przewodniczącą ORPiP a związanych z merytoryczną działalnością działu kształcenia podyplomowegoGodziny pracy: 8.00-9.30Wielkość etatu: 1/80
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: pielęgniarstwo - magister pielęgniarstwa
Język: angielski, w mowie - C1 - zaawansowany, w piśmie - C1 - zaawansowany
Uprawnienia: Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
Uprawnienia: Doświadczenie w zawodzie (wymagany staż - lata: 5)


Wymagania inne:

- wykształcenie wyższe - kierunek pielęgniarstwo - tytuł magistra pielęgniarstwa- staż pracy - minimum 5 lat- tytuł specjalisty w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek- udokumentowane doświadczenie i umiejętności w zakresie organizacji kursów i szkoleń tj. kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych- znajomość języka angielskiego poziom zaawansowany - w mowie i w piśmie- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku- umiejętność obsługi urządzeń biurowych- znajomość pakietu Microsoft Office, Microsoft Teams, platformy SMK- punktualność, obowiązkowość, dokładność, umiejętność pracy w zespole

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 37,63 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

APLIKUJ TERAZ

Inżynier ds. Diagnostyki Maszyn

Profil stanowiska: Wykonywanie pomiarów drgań i interpretacja wyników; Udzielanie zainteresowanym osobom porad specjalistycznych w zakresie diagnostyki drganiowej; Osiowanie turbozespołów i...

Dyrektor Szkoły Ponadpodstawowej

Twój zakres obowiązków: budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w lokalnym środowisku, opracowywanie i prawidłowa realizacja planu pracy szkoły, między innymi szkolnych planów nauczania,...