Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista ds. obsługi obiegu dokumentacji niejawnej w kancelarii tajnej wydziału ds. oin kwp w łodzi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Specjalista ds. obsługi obiegu dokumentacji niejawnej w kancelarii tajnej wydziału ds. oin kwp w łodzi
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/21/5410
OBOWIĄZKI:
Czym będziesz się zajmowaćOsoba na tym stanowisku:- koordynuje zadaniami Oddziału Kancelarii Tajnej obsługującej WTO, w celu właściwej i efektywnej realizacji zadań oraz nadzoruje inwentaryzację i przegląd dokumentów niejawnych w WTO w celu weryfikacji stanu faktycznego, a także wykrycia nieprawidłowości w obiegu dokumentacji niejawnej,- przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, przekazuje lub wysyła dokumenty niejawne do właściwych jednostek i komórek organizacyjnych oraz do uprawnionych osób w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych,- przyjmuje przesyłki niejawne z Poczty Specjalnej oraz dokumenty niejawne ze Stacji Szyfrów Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Łodzi,- udostępnia do zapoznania dokumenty niejawne uprawnionym osobom oraz przekazuje za pokwitowaniem korespondencję do właściwych jednostek i komórek organizacyjnych lub Oddziałów Kancelarii Tajnej,- prowadzi ewidencję w postaci: rejestrów dzienników, książek ewidencyjnych i teczek, dziennika podawczego dokumentów, dzienników ewidencji, rejestru wydanych przedmiotów kancelaryjnych, książki doręczeń przesyłek miejscowych, kart zapoznania się z dokumentami oznaczonymi klauzulami tajne i ściśle tajne, książki ewidencji wydawnictw, dokumentacji technicznej oraz materiałów filmowych, wykazu przesyłek nadanych i wydanych, podręcznych skorowidzów i rejestrów,- odnotowuje na dokumentach i we właściwych ewidencjach stosowne zapisy dotyczące zmian lub zniesienia klauzul tajnościCo oferujemyDofinansowanie do wypoczynku pracownikówDofinansowanie do wypoczynku dzieci pracownikówDostępnośćNasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.Warunki pracypraca biurowa, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca na III piętrzeDodatkowe informacje- wynagrodzenie: 1,5130 mnożnik kwoty bazowej tj. 3074,36 zł brutto + wysługa lat,- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,- do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Kogo poszukujemyPotrzebne ci będą (wymagania niezbędne)Wykształcenie: wyższeDoświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pracy kancelaryjnej (obsługa i ewidencja dokumentów) lub w pionie Ochrony Informacji Niejawnychznajomość przepisów dotyczących funkcjonowania kancelarii tajnej oraz obiegu i ochrony informacji niejawnychobsługa stanowiska komputerowego: aplikacji Ms Office,umiejętności analityczne,umiejętność przekazywania informacji, argumentowania,umiejętność pracy w zespole,kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność, asertywnośćPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pracy w kancelarii tajnejprzeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnychznajomość procedur i prawa wewnętrznego z obszaru archiwistyki w Policji,obsługa specjalistycznych aplikacji do prowadzenia elektronicznych zbiorów archiwalnychpraktyka w prowadzeniu szkoleń- prezentacji multimedialnych,wiedza z zakresu prawa administracyjnego i obiegu dokumentacji jawnej w jednostkach Policji,wiedza w zakresie archiwizacji dokumentów, znajomość procedur oznaczania archiwalnego w okresów przechowywania dokumentów

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 074,36 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁodziPielęgniarka / Pielęgniarz - Diagnostyka Obrazowa

Rekrutacja do Pracowni Tomografii Komputerowej LUX MED Diagnostyka przy ul. Targowej w Łodzi. Poszukujemy osób dyspozycyjnych do podjęcia współpracy od poniedziałku do piątku w godz....

Młodszy Doradca Handlowy Samochodów Dostawczych

DLACZEGO WARTO U NAS PRACOWAĆ? Stabilne warunki zatrudnienia Spotkania okolicznościowe oraz integracyjne Atrakcyjny system wynagrodzeń Szerokie możliwości indywidualnego rozwoju Zatrudnienie w...

Pracownik Administracyjny w Dziale Zamówień Publicznych

Kim jesteśmy? Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji w branży medycznej z płaską strukturą, która: Jest obecna na rynku już od prawie 30 lat, Zatrudnia ponad 150 pracowników, z czego...