Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 98695

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na piętrze 2, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę

Zakres zadań

 • przygotowuje, na podstawie analizy postępowań wyjaśniających i spraw dyscyplinarnych, projekty decyzji w sprawach o naruszenie obowiązków członków korpusu służby cywilnej KWP w Łodzi,
 • świadczy pomoc merytoryczną pracownikom Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi w zakresie problematyki postępowań administracyjnych dotyczących rozwiązania stosunku służbowego z funkcjonariuszem Policji,
 • współpracuje z pracownikami Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi w zakresie lokalnego doskonalenia zawodowego w tym poprzez pomoc merytoryczną i terminowość w realizacji prowadzonych szkoleń w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji woj. łódzkiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość: ustawy o Policji, KPA, ustawy o słuzbie cywilnej
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub złożenie oświadczenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Magazynier

  obsługa magazynu, przyjmowanie i wydawanie towaru kontrola stanów magazynowych prowadzenie spisów inwentaryzacyjnych uprawnienia do obsługi wózków widłowych - warunek konieczny doświadczenie...

  Sortowacz

  - sortowanie produktów - obsługa programu WMS przygotowanie do pakowania, magazynowania - obsługiwanie pasa ręcznego i mechanicznego do sortowania produktów - wyodrębnianie wybrakowanych...

  Sortowacz

  - sortowanie produktów - obsługa programu WMS, przygotowanie do pakowania, magazynowania - obsługiwanie pasa ręcznego i mechanicznego do sortowania produktów - wyodrębnianie wybrakowanych...

  Sprzątacz

  - Sprzątanie, zamiatanie, wycieranie, szorowanie, mycie różnego rodzaju nawierzchni w pomieszczeniach socjalnych, magazynowych, biurowych, toaletach, szatniach, korytarzach itp. - Czyszczenie...

  Sprzątacz

  - Sprzątanie, zamiatanie, wycieranie, szorowanie, mycie różnego rodzaju nawierzchni w pomieszczeniach socjalnych, magazynowych, biurowych, toaletach, szatniach, korytarzach itp. - Czyszczenie...