Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 115833

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, obecność wind w budynku, praca na 1 piętrze, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • samodzielnie prowadzi ewidencję księgową Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w programie komputerowym SWOP-FK w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji na temat stanu aktywów i pasywów PKZP, w tym o stanie posiadanych środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie,
 • samodzielnie ewidencjonuje i uzgadnia stany na indywidualnych kontach członków PKZP będących emerytami i funkcjonariuszami oraz pracownikami Policji spoza obszaru działania PKZP przy KWP w Łodzi w programie komputerowym SWOP-FK w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji na temat posiadanych wkładów i stanu zadłużenia,
 • samodzielnie ewidencjonuje i uzgadnia stany na indywidualnych kontach członków PKZP będących emerytami i funkcjonariuszami oraz pracownikami Policji z obszaru działania PKZP przy KWP w Łodzi w programie komputerowym SWOP-PŁACE w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji na temat posiadanych wkładów i stanu zadłużenia,
 • sporządza roczną sprawozdawczość finansową w zakresie PKZP przy KWP w Łodzi,
 • rejestruje wnioski na pożyczki PKZP zgodnie z regulaminem, analizuje terminowość dokonywanych spłat oraz windykację zadłużeń,
 • wydaje na prośbę osób zainteresowanych zaświadczenia o wysokości udzielonych pożyczek, stanu wkładów, zadłużenia, dokonanych wpłatach itp. oraz udziela informacje na rzecz organów kontrolnych,
 • archiwizuje dokumenty księgowe i przekazuje do Archiwum KWP w Łodzi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w komórkach organizacyjnych związanych z prowadzeniem rachunkowości,
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości oraz praktyczna umiejętność ich stosowania,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • skuteczna komunikacja,
 • asertywność i umiejętność pracy w zespole,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub złożenie oświadczenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs podstawowy rachunkowości,
 • znajomość obsługi programu Excel,
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej.
APLIKUJ TERAZ

Doradca Klienta

Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna...

Administrator sieci (Specjalista IT)

Twój zakres obowiązków administracja siecią LAN i WAN administracja łączami i urządzeniami teleinformatycznymi administracja Data Center (zasilanie, okablowanie, szafy RACK) uzgadnianie...

Dyrektor Agencji

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na...

Lider Zespołu Sprzedaży

Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Jeżeli chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać -...

Konsultant Finansowy

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości...