Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Komenda Miejska Policji w Łodzi
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117054

Warunki pracy

praca o charakterze administracyjno - biurowym, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań

 • wykonuje sprawdzenia do prowadzonych przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Łodzi zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających oraz wobec kontrolnych postępowań sprawdzających wobec funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • prowadzi i aktualizuje ewidencję osób, które otrzymały poświadczenia bezpieczeństwa, zaświadczenia o odbytym szkoleniu z ochrony informacji niejawnych oraz którym wydano upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone",
 • przygotowuje upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” dla kandydatów do pracy oraz innych osób mających wykonywać czynności zlecone dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • prowadzi akta postępowań sprawdzających oraz przygotowuje je do archiwizacji,
 • przestrzega ustawowych terminów przy dokonywaniu weryfikacji osób, którym Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Łodzi prowadzi kolejne postępowania sprawdzające,
 • aktualizuje ewidencję etatów funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • przygotowuje do zatwierdzenia poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenia o odbytym szkoleniu z ochrony informacji niejawnych,
 • informuje Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Łodzi lub jego zastępcę o zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji niejawnych w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność argumentowania,
 • rzetelność i dokładność,
 • asertywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność współpracy.
APLIKUJ TERAZ

Lekarz Neurolog Dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Lekarz Kardiolog dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Lekarz Laryngolog dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Młodszy Specjalista ds. Analiz Biznesowych

Wsparcie Działu Rozwoju Biznesu w realizacji codziennych zadań operacyjnych (administracyjno-biurowych); Przygotowywania prezentacji, raportów i analiz; Organizowanie spotkań służbowych i...

Kierownik Budowy

TWOJE WYZWANIA pełnienie funkcji kierownika budowy wykonanie przedmiarów poszczególnych zakresów prac organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem zamawianie materiałów wraz z...