Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 120405

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na I piętrze.

Zakres zadań

 • Obsługuje sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz prowadzi rejestry korespondencji jawnej, zbiory ewidencyjne oraz pomocy kancelaryjnych określonych w przepisach resortowych oraz wynikających z praktyki sekretariatu.
 • Koordynuje i reprezentuje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi we współpracy z organizacjami kombatanckimi i patriotycznymi, a w szczególności ze Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 rok w Łodzi.
 • Inicjuje i organizuje międzynarodowe przedsięwzięcia o charakterze wizerunkowo-profilaktycznym, a w szczególności programy aktywizujące środowiska młodzieżowe.
 • Tłumaczy teksty dokumentów z języka rosyjskiego i ukraińskiego na język polski i z języka polskiego na język rosyjski i ukraiński, redaguje pisma, oświadczenia, zaproszenia i wystąpienia oraz inną korespondencję w języku rosyjskim w ramach prowadzonej współpracy; prowadzi rozmowy telefoniczne i korespondencję mailową w języku rosyjskim i ukraińskim.
 • Zapewnia właściwą organizację wyjazdów oraz przebieg spotkań i wizyt delegacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek podległych za wschodnią granicę Polski. Organizuje i nadzoruje przebieg wizyt delegacji państw Europy Wschodniej przebywających na terenie garnizonu łódzkiego na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Koordynuje przedsięwzięcia pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej jednostek i komórek organizacyjnych łódzkiej Policji, w tym współpracuje z oficerami łącznikowymi polskiej Policji w innych krajach, w szczególności Europy Wschodniej.
 • Sporządza okresowe sprawozdania, oceny i wnioski wynikające z realizacji postanowień deklaracji o współpracy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z jednostkami Policji innych państw oraz przygotowuje opracowania i analizy dotyczące pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej KWP w Łodzi oraz podległych jednostek organizacyjnych.
 • Planuje przebieg i organizuje przedsięwzięcia o charakterze szkoleniowym, wymiany kulturalnej, eksperckiej pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, a jednostkami Policji innych państw, w szczególności Europy Wschodniej.
 • Udziela pomocy jednostkom i komórkom organizacyjnym Policji województwa łódzkiego przy sporządzaniu sprawozdań i opracowań z kontaktów roboczych z udziałem przedstawicieli Policji innych państw odbywających się w ramach pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej Policji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, a także współpracy międzynarodowej
 • znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego na poziomie zaawansowanym
 • umiejętność: analitycznego i kreatywnego myślenia, pracy w zespole, komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wystawione przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
APLIKUJ TERAZ

Kierownik Działu Projektowego – Główny Projektant

Obowiązki: odpowiedzialność za prawidłowe działanie działu projektowego w zakresie powierzonych zadań; bieżąca analiza dokumentacji projektowej pod względem poprawności i wykonalności...

Inżynier sprzedaży systemów wody lodowej i wentylacji

Za co będziesz odpowiadać? utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz poszukiwanie i budowanie nowych kontaktów z klientami na powierzonym terenie (generalni...

Młodszy Telefoniczny Doradca Klienta

Obowiązki: kontakt telefoniczny z klientami banku, nawiązanie długofalowych relacji z klientami i sprzedaż produktów bankowych, wspieranie klientów w wyborze produktów i usług bankowych,...

Kierownik / Kierowniczka Salonu Orange

Szkolenia menedżerskie. Programy rozwojowe. Rekrutacje wewnętrzne. Doświadczenie w sprzedaży Doświadczenie w zarządzaniu zespołem Umiejętność budowania trwałych relacji z klientami i...

Kierownik Zespołu Zakupów

Zakres obowiązków: odpowiedzialność za realizację procesów zakupowych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz ze strategią biznesową odpowiedzialność za strategię cenową,...