Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126475

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
 • Częste wykonywanie obowiązków pod presją czasu
 • Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka)
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Prowadzi rachunkowość wydatków budżetowych w rozdziale 01033 i 01022 oraz z rezerwy celowej
 • Prowadzi ewidencję wydatków w układzie budżetu zadaniowego
 • Sporzadza sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydatków budżetowych
 • Dekretuje i ksieguje dokumenty źródłowe, raporty kasowe i wyciągi bankowe
 • Prowadzi ewidencję kosztów i wydatków budzetowych finansowanych z rezerw celowych
 • Dekretuje dokumenty zewnętrzne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansowo-księgowym
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej
 • Znajomość obsługi programów komputeriwych (pakiet MS Office)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Znajomość klasyfikacji budżetowej oraz zagadnień dotycząceych sporzadzania sprawozdań budzetowych oraz finansowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu obsługi budżetu państwa TREZOR; NBE
APLIKUJ TERAZ

Doradca Klienta ds. OZE

Twój zakres obowiązków: Działania sprzedażowe w największej prywatnej organizacji na rynku energii w Polsce Doradztwo w zakresie energetyki i sprzedaż wysokiej klasy, kompleksowego produktu,...

Operator / Operatorka Wprowadzania Danych Reklamacyjnych

Zadania: Pobieranie z magazynu i rozpakowywanie asortymentu z pudełek. Sprawdzanie danych adresowych z opakowania oraz załączonych dokumentów. Identyfikacja produktu: model, datę produkcji,...

Lekarz Chorób wewnętrznych / Medycyny rodzinnej

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Specjalista ds. finansowych

Zadania: ewidencja sprzedaży usług ( faktury VAT, noty korygujące, faktury korygujące, noty odsetkowe) weryfikacja dokumentów finansowych pod względem formalno– rachunkowym kontakt z...

Młodszy konsultant

telefoniczna obsługa klienta, przyjmowanie połączeń, sprzedaż aktualnej oferty firmy Wymagania inne: wymagana znajomość obsługi komputera