Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Komenda Miejska Policji w Łodzi
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 130070

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze - brak windy.

Zakres zadań

 • sporządza projekty protokołów warunków pełnienia służby funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz skierowania do Rejonowej Komisji Lekarskiej,
 • obsługuje program PŁATNIK w zakresie rejestracji funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin oraz wprowadza dane do systemu SWOP w zakresie medycyny pracy,
 • wystawia skierowania dla pracowników cywilnych oraz dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi na badania profilaktyczne oraz na badania określające stan zdrowia oraz zdolności fizyczne i psychiczne do pełnienia służby, badania dotyczące związku schorzeń i ułomności ze służbą, inwalidztwo i związek tego inwalidztwa ze służbą, związek śmierci funkcjonariusza ze służbą oraz potrzeby udzielania długotrwałego lub stałego zwolnienia od wykonywania niektórych zajęć służbowych, o potrzebie udzielania urlopu zdrowotnego i o potrzebie leczenia. Wystawia skierowania na badania dla funkcjonariuszy w celu ustalenia czy pobyt na zwolnieniu lekarskim był skutkiem choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby,
 • sporządza projekty pism dotyczących ograniczeń i przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia służby/pracy na zajmowanym stanowisku,
 • prowadzi ewidencję terminów ważności badań profilaktycznych całego stanu osobowego z przyporządkowaniem pracownika/funkcjonariusza do jednostki lub komórki organizacyjnej,
 • weryfikuje faktury za przeprowadzone badania z zakresu medycyny pracy oraz wnioski o przyznanie dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy,
 • opiniuje pod kątem merytorycznej zgodności z przepisami raporty/podania funkcjonariuszy i pracowników dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów ochronnych - korygujących wzrok do pracy przy użyciu monitora ekranowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w pracy biurowej
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy o Policji oraz umiejętność ich interpretacji,
 • Znajomość przepisów z zakresu medycyny pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność argumentowania,
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność zgłaszania konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu.
APLIKUJ TERAZ

Dyrektor Agencji

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na...

Lider Zespołu Sprzedaży

Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać - porozmawiaj z nami...

Konsultant Finansowy

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości...

Specjalista ds. Logistyki

Zakres zadań: Koordynowanie terminowości i jakości dostaw produktów do klienta; Monitorowanie bieżących i prognozowanych zamówień klientów; Monitorowanie planu produkcyjnego przy...

Doradca ds. Ubezpieczeń

Twój zakres obowiązków Aktywne pozyskiwanie Klientów indywidualnych oraz firmowych. Prowadzenie spotkań i rozmów z Klientami oraz utrzymywanie długookresowych relacji z nimi. Skuteczne...