Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Komenda Miejska Policji w Łodzi
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 130062

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze - brak windy.

Zakres zadań

 • przygotowuje całokształt dokumentacji dotyczącej kierowania do szkół policyjnych na przeszkolenia zawodowe funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • prowadzi ewidencję policjantów odbywających przeszkolenia we wszystkich szkołach policyjnych oraz opracowuje zestawienia policjantów Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oczekujących na przeszkolenia na wszystkich poziomach,
 • wprowadza do systemu SWOP informację dotyczącą zakończonych szkoleń odbytych przez funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • monitoruje na bieżąco potrzeby szkoleniowe oraz udziela informacji o rodzajach szkoleń i warunkach naboru na szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • koordynuje praktyki zawodowe studentów studiów oficerskich zgodnie z regulaminem praktyk,
 • wykonuje czynności służące organizacji kursów oraz opiniuje wnioski o realizacje wydatów na cele szkoleniowe i kulturalno - oświatowe,
 • sporządza coroczne potrzeby szkoleniowe Komendy Miejskiej Policji w Łodzi dotyczące rodzajów szkoleń, liczby osób przewidzianych do ich odbycia oraz sporządza sprawozdania za rok poprzedni o szkoleniach zorganizowanych i przeprowadzonych w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi,
 • sporządza stanowisko do raportów funkcjonariuszy skierowanych na szkolenia na nabór policjantów na misje pokojowe ONZ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy o Policji oraz umiejętność ich interpretacji,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność organizacji pracy,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność argumentowania,
 • Samodzielność,
 • Umiejętność przekonywania oraz dzielenia się wiedzą i informacjami,
 • Umiejętność zgłaszania konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu,
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny.
APLIKUJ TERAZ

Dyrektor Agencji

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na...

Lider Zespołu Sprzedaży

Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać - porozmawiaj z nami...

Konsultant Finansowy

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości...

Specjalista ds. Logistyki

Zakres zadań: Koordynowanie terminowości i jakości dostaw produktów do klienta; Monitorowanie bieżących i prognozowanych zamówień klientów; Monitorowanie planu produkcyjnego przy...

Doradca ds. Ubezpieczeń

Twój zakres obowiązków Aktywne pozyskiwanie Klientów indywidualnych oraz firmowych. Prowadzenie spotkań i rozmów z Klientami oraz utrzymywanie długookresowych relacji z nimi. Skuteczne...