Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 132915

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, wyjazdy służbowe, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na I piętrze,

Zakres zadań

 • obsługuje sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz prowadzi rejestry korespondencji jawnej, zbiorów ewidencyjnych oraz pomocy kancelaryjnych określonych w przepisach resortowych oraz wynikających z praktyki sekretariatu;
 • współpracuje przy organizacji uroczystości policyjnych na terenie garnizonu łódzkiego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji funkcji reprezentacyjnej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Wspomaga zadania związane z opracowaniem i dystrybucją korespondencji okolicznościowej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi;
 • obsługuje i przygotowuje niezbędną dokumentację dotyczącą międzynarodowych przedsięwzięć o charakterze wizerunkowo-profilaktycznym;
 • koordynuje i reprezentuje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi we współpracy z organizacjami kombatanckimi i patriotycznymi, a w szczególności ze Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi;
 • zapewnia właściwą organizację wyjazdów oraz przebiegu spotkań i wizyt delegacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek podległych za granice Polski. Organizuje i nadzoruje przebieg wizyt delegacji państw Europy Wschodniej przebywających na terenie garnizonu łódzkiego na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Koordynuje przedsięwzięcia pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej jednostek i komórek organizacyjnych łódzkiej Policji, w tym współpracuje z oficerami łącznikowymi polskiej Policji w innych krajach;
 • sporządza okresowe sprawozdania, oceny i wnioski wynikające z realizacji postanowień deklaracji o współpracy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z jednostkami Policji innych państw oraz przygotowuje opracowania i analizy dotyczące pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej KWP w Łodzi oraz podległych jednostek organizacyjnych;
 • planuje przebieg i organizacje przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, wymiany kulturalnej, eksperckiej pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, a jednostkami Policji innych państw;
 • prowadzi teczki aktowe wg jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji zgodnie z przydziałem korespondencji i spraw do bezpośredniego załatwienia oraz przygotowuje prowadzone teczki tematyczne do przekazania do archiwum. W okresie czasowej, krótkotrwałej nieobecności pracownika sekretariatu Wydziału Komunikacji Społecznej, pobiera korespondencję z poczty specjalnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze lub w administracji publicznej
 • umiejętność redagowania tekstów
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie zaawansowanym
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie
APLIKUJ TERAZ

Technolog / Technolożka Betonu - Koordynator

Główne zadania Projektowanie składów mieszanek betonowych (m.in. analiza i dobór materiałów, wykonywanie zarobów próbnych), Doradztwo technologiczne dla klientów CEMEX (m.in....

Brygadzista

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego oraz zarządzanie zespołem. Brygadzista wraz z załogą dokonuje bieżących...

Specjalista ds. roszczeń robót budowlanych

Zakres obowiązków: prowadzenie korespondencji kontraktowej z zamawiającym i podwykonawcami, w tym ewentualnie w oparciu o warunki FIDIC, współpraca z kierownictwem budowy w zakresie...

Doradca techniczno-handlowy

Główne zadania na stanowisku: Aktywna i pasywna sprzedaż systemowych, autonomicznych, magazynowych i czołowych wózków widłowych, Opieka nad Klientami oddziału oraz nawiązywanie relacji...

Specjalista ds. Turystyki

Do głównych zadań Specjalisty ds. Turystyki będzie należała sprzedaż oferty Coral Travel. Oczekujemy od Ciebie: Przynajmniej roku doświadczenia w turystyce, sprzedaży lub obsłudze klienta...