Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 133591

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku
 • Częste wykonywanie obowiązków pod presją czasu
 • Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka)
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • Częste kontakty zewnętrzne - głównie telefoniczne

Zakres zadań

 • Dokonuje podziału kwot dochodów i wydatków wynikających z projektu ustawy i ustawy budżetowej
 • Opracowuje zbiorczy budżet w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz opracowuje projekty planów i plany finansowe dla powiatowych inspektoratów weterynarii
 • Opracowuje zmiany budżetowe w układzie tradycyjnym i zadaniowym dla powiatowych inspektoratów weterynarii, łącznie z przygotowywaniem decyzji dysponenta II stopnia oraz przygotowuje wnioski do zmian w planach finansowych powiatowych inspektoratów weterynarii dokonywanych przez Wojewodę Łódzkiego i Ministra Finansów
 • Przygotowuje wnioski celem pozyskania środków z rezerw celowych dla powiatowych inspektoratów weterynarii
 • Zawiadamia jednostki podległe Wojewódzkiemu Lekarzowi o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, a następnie w ustawie budżetowej
 • Obsługuje system finansowy TREZOR (Informatycznym Systemem Obsługi Budżetu Państwa) w zakresie planowania budżetu oraz dokonywanych zmian planów finansowych
 • Opracowuje zbiorczy plan finansowy powiatowych inspektoratów weterynarii dotyczący kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz sporządza miesięczne/roczne sprawozdania z ww. zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości budżetowej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
 • Dobra znajomość klasyfikacji oraz rachunkowości budżetowej oraz zagadnień dotyczących sporządzania planów finansowych
 • Dobra znajomosc obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemu TREZOR
APLIKUJ TERAZ

Technolog / Technolożka Betonu - Koordynator

Główne zadania Projektowanie składów mieszanek betonowych (m.in. analiza i dobór materiałów, wykonywanie zarobów próbnych), Doradztwo technologiczne dla klientów CEMEX (m.in....

Brygadzista

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego oraz zarządzanie zespołem. Brygadzista wraz z załogą dokonuje bieżących...

Specjalista ds. roszczeń robót budowlanych

Zakres obowiązków: prowadzenie korespondencji kontraktowej z zamawiającym i podwykonawcami, w tym ewentualnie w oparciu o warunki FIDIC, współpraca z kierownictwem budowy w zakresie...

Doradca techniczno-handlowy

Główne zadania na stanowisku: Aktywna i pasywna sprzedaż systemowych, autonomicznych, magazynowych i czołowych wózków widłowych, Opieka nad Klientami oddziału oraz nawiązywanie relacji...

Specjalista ds. Turystyki

Do głównych zadań Specjalisty ds. Turystyki będzie należała sprzedaż oferty Coral Travel. Oczekujemy od Ciebie: Przynajmniej roku doświadczenia w turystyce, sprzedaży lub obsłudze klienta...