Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 137233

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, jak również związana z wyjazdami w teren -województwo łódzkie, działania pod presją czasu, kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy,bariery architektoniczne.

Zakres zadań

 • monitoruje media (prasę, radio, TV, internet, PAP) pod kątem tematów związanych z ochroną zabytków, w tym na bieżąco przekazuje pojawiające się istotne informacje właściwym członkom kierownictwa Urzędu,
 • współpracuje z kierownictwem Urzędu w zakresie pozyskiwania informacji związanych z działaniami podejmowanymi w Urzędzie i przekazywania ich zainteresowanym mediom,
 • opracowuje projekty odpowiedzi na pytania dziennikarzy, organizuje i obsługuje wystąpienia medialne (konferencje prasowe, briefingi, wywiady, oświadczenia medialne),
 • udziela odpowiedzi na pytania przedstawicieli mediów,
 • obsługuje strony internetowe i media społecznościowe w zakresie informowania o działalności Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się
 • znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
 • umiejętność argumentowania, analizowania informacji, precyzyjnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweLeasing Manager

Obowiązki: pozyskiwanie najemców powierzchni biurowych oraz handlowo-usługowych prowadzenie spotkań, prezentacji, negocjacje z potencjalnymi klientami przygotowywanie ofert najmu i odpowiedzi na...

Pracownik Utrzymania Czystości

Oferujemy: Wsparcie Zespołu i przełożonego, Elastyczny grafik, Umowę zlecenie z możliwością przejścia na umowę o prace po okresie próbnym, Bezpłatne szkolenie, Po okresie próbnym Dodatki,...

Inspektor ds. urządzeń technicznych

Kluczowe obowiązki: Wykonywanie i dokumentowanie badań urządzeń technicznych podlegających dozorowi UDT. Inspekcja urządzeń ciśnieniowych i/lub urządzeń transportu bliskiego. Sprawdzanie...

Magazynier - Mechanik

Zakres obowiązków: Wydawanie i przyjmowanie sprzętu ogólnobudowlanego oraz weryfikacja jego stanu Obsługa klienta – doradztwo techniczne dot. wynajmowanego sprzętu Zapewnienie jak najlepszej...