Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 137231

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, działania pod presją czasu, możliwość występowania sytuacji spornych, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy, bariery architektoniczne.

Zakres zadań

 • prowadzi i aktualizuje sprawy kadrowe pracowników Urzędu,
 • prowadzi nadzór nad terminowością wykonywanych badań lekarskich pracowników WUOZ oraz osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • prowadzi ewidencję czasu pracy w tym: urlopy, zwolnienia lekarskie,
 • organizuje i koordynuje nabory do korpusu służby cywilnej,
 • koordynuje sprawy ocen okresowych, IPRZ oraz szkoleń korpusu służby cywilnej,
 • sporządza analizy oraz sprawozdawczości w zakresie spraw objętych zakresem czynności
 • sporządza dokumentację ZUS, PFRON, PPK i inne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe preferowane administracja, ekonomia, finanse, prawo, zarządzanie,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w prowadzeniu spraw kadrowych
 • Znajomość Kodeksu Pracy oraz ustawy o służbie cywilnej,
 • Umiejętność stosowania przepisów w praktyce,
 • Biegła umiejętność obsługi komputera oraz programu PŁATNIK,
 • Dokładność, rzetelność, terminowość, umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Samodzielność i kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweSpecjalista ds. Turystyki

Poszukujemy entuzjastycznych, pozytywnie nastawionych osób lubiących podróże i różnorodność świata. Razem z nami zapewniaj ludziom wymarzone wakacje! Oczekujemy od Ciebie: Przynajmniej roku...

Kierownik Robót

Twój zakres obowiązków: Wsparcie Kierownika Budowy w zakresie kontroli stopnia zaawansowania prac, przyjętymi założeniami projektowymi oraz standardami jakościowymi; Egzekwowanie...

Kierownik Budowy

Twój zakres obowiązków: pełnienie funkcji kierownika budowy w rozumienia Prawa Budowlanego kontrola jakości realizowanych robót oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową kontrola...

Kierownik Kontraktu

Twój zakres obowiązków: realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem i budżetem ofertowanie poszczególnych prac budowlanych, poszukiwanie potencjalnych wykonawców, negocjowanie cen i warunków...

Inżynier Budowy

Twój zakres obowiązków: Wsparcie Kierownika Budowy w zakresie kontroli stopnia zaawansowania prac, przyjętymi założeniami projektowymi oraz standardami jakościowymi Dokonywanie zamówień...