Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Zgierz
Ogłoszenie o naborze Nr 139799

Warunki pracy

praca w pomieszczeniu zamkniętym


praca przy sztucznym oświetleniu


niedostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych


praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy

Zakres zadań

 • prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych i związanej z nią dokumentacji
 • prowadzenie ewidencji SWOP w zakresie obsługi kadrowo- organizacyjnej Wydziału
 • Zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów i korespondencji Wydziału
 • przyjmowanie, rejestracja, przedkładanie do dekretacji kierownictwa Wydziału korespondencji
 • przechowywanie i dokonywanie okresowych inwentaryzacji przepisów służbowych i aktualizacji zbiorów przepisów
 • rozliczanie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z posiadanej dokumentacji jawnej w przypadku rozwiązania stosunku służbowego ( pracy ) i innej lub przeniesienie do służby ( pracy ) w innej jednostce lub komórce organizacyjnej Policji
 • archiwizacja akt kontrolnych i postępowań rejestrowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań, dyspozycyjność
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych i obsługi komputera
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organu bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów- nie dotyczy kandydatek / kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed dniem 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweMarketing & Brand Manager

OPIS STANOWISKA Opracowanie i wdrażanie kreatywnych, kompleksowych strategii marketingowych, które zwiększą rozpoznawalność marki, wzmocnią jej pozycję na rynku, zbudują relację z klientami...

Kierownik Robót wyburzeniowych i ziemnych

Twój zakres obowiązków Kierowanie i koordynowanie prac na budowie w zakresie robót wyburzeniowych i ziemnych, Kontrola jakości i harmonogramu realizowanych robót pod kątem zgodności z...

Inżynier Budowy

Twój zakres obowiązków Nadzorowanie i koordynacja prac brygad własnych i podwykonawców - roboty wyburzeniowe i ziemne, Kontrola jakości i harmonogramu realizowanych robót pod kątem zgodności...

Przedstawiciel Handlowy / Handlowiec

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące...

Przedstawiciel Handlowy / Handlowiec

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące...